Nytt verv: Erin Nordal trer ut av sitt verv i Norsk studentorganisasjon og går inn i arbeidsutvalget til European Students Union.
Nytt verv: Erin Nordal trer ut av sitt verv i Norsk studentorganisasjon og går inn i arbeidsutvalget til European Students Union.

–⁠ Vi står overfor store utford­ringer

Erin Nordal er valgt inn i European Students Union. Å få bukt med den økende bruken av skolepenger blir viktigste mål.

I sommer trer Erin Nordal ut av sin stilling som internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO) og går inn i arbeidsutvalget til European Students Union (ESU). Hun blir dermed vår representant i paraplyorganisasjonen som taler på vegne av over elleve millioner studenter i Europa.

–⁠ Hvordan er situasjonen for studenter i Europa?

Vi er avhengig av en sterk studentstemme for at utdanning skal fortsette å ha sin viktige rolle i samfunnet

Erin Nordal, nyvalgt i arbeidsutvalget i ESU

–⁠ Ganske bra, sammenlignet med land i for eksempel Asia og Amerika. Men i Europa er det mange som allerede sliter som følge av finanskrise og kommersialisering av utdanning, og store utfordringer er på vei. Vi er derfor avhengige av en sterk studentstemme for at utdanning skal fortsette å ha sin viktige rolle i samfunnet, og ikke bare drives etter hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

–⁠ Hvor sliter studentene mest?

–⁠ Det står generelt dårlig til i Sørvest-Europa, særlig Portugal og Spania. Her er fokuset tatt vekk fra tilgangen, og heller rettet mot hva som er lønnsomt på kort sikt. Situasjonen i Storbritannia og Irland er omtrent den samme, der skolepenger blir avgjørende for å få utdannelse.

–⁠ Hvor i Europa har studentene det best?

–⁠ Her i Nordvest-Europa. Norge ligger spesielt bra an, med tanke på gratis utdanning, men det er overhodet ikke perfekt. Vi står også overfor store utfordringer, og etter hvert møter vi nok de samme problemene som resten av Europa.

–⁠ Blir Norges studentpolitikk noe puslete i forhold til andre steder i Europa?

–⁠ Jeg synes ikke det, vi står forsåvidt overfor mange av de samme utfordringene. Vi kan dessuten lære mye av landene som er i krise, og jeg skulle gjerne sett at vi hjalp til mer, med nye løsninger og solidariske aktiviteter.

Nordal ble nominert som kandidat av NSO, og flertallet av Europas studentorganisasjoner – 24 av 39 – støttet hennes kandidatur.

–⁠ Hva blir din rolle i organisasjonen?

–⁠ Mest sannsynlig vil jeg arbeide med studiekvalitet, mobilitet og internasjonalisering, noe som innebærer å påvirke politisk, arbeide med strategier, skrive kronikker og lignende.

–⁠ Hva håper du å utrette?

–⁠ Jeg håper å få enda sterkere medlemslag (studentorganisasjoner, red. anm), slik at de kan få større gjennomslag i sakene sine. Akkurat nå vil for eksempel Finland og Nederland kutte alle former for stipend, mens Portugal og Spania sliter med kutt i tilgang og kvalitet. Dette er saker jeg vil følge tett.

–⁠ Hva er din hjertesak?

–⁠ 100 prosent offentlig finansiering av høyere utdanning – jeg vil se flere stipendordninger for studenter og en slutt på bruk av skolepenger i hele Europa.