Gir råd: Ifølge forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim er det vanskeligere å få Statens innkrevingssentral til å fire på kravene enn andre kreditorer.
Gir råd: Ifølge forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim er det vanskeligere å få Statens innkrevingssentral til å fire på kravene enn andre kreditorer.

Fire studielån-milliarder til inkasso

I fjor ble 28 000 studielån sendt til inkasso. –⁠ Studielånet er det første folk misligholder, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.

27 977 lån hos Lånekassen ble overført til Statens innkrevingssentral i fjor, noe som utgjør 4,8 prosent av alle studielån.

Tidligere studenter skylder staten fire milliarder kroner i misligholdte studielån, viser tall fra Lånekassen.

Inkassoandelen nær halvert

På tross av den høye gjeldssummen har det skjedd en kraftig nedgang i andelen lån som blir overført til inkasso de siste årene.

I 2002 endte så mange som 9,5 prosent av lånene med inkasso, nær dobbelt så mange som i 2012, da bare 4,8 prosent gikk til inkasso. Lånekassen er fornøyd med utviklingen.

–⁠ Hovedtrenden er at tilbakebetalerne i Lånekassen er gode til å betjene studielånet sitt. I løpet av de siste ti årene har andelen og antallet Lånekassekunder som blir overført til inkasso sunket for hvert år, skriver fagavdelingsdirektør Liv Simonsen i Lånekassen i en e-post til Universitas.

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Luksusfellen på TV3, tror den positive utviklingen skyldes gode økonomiske tider.

–⁠ Lave renter fører til lavere regninger på lånet. Det gjør at flere klarer å betale. Lav arbeidsledighet og en positiv økonomisk utvikling siden 2002, har nok også bidratt, sier Kvadsheim.

Lånet blir dyrere

Låntakere som ikke har betalt avdrag etter tre betalingsvarsler, får lånet oppsagt hos Lånekassen. Utestående beløp blir så overført til Statens innkrevingssentral (SI). Ved å betale, kan låntakerne få studielånet tilbakeført til Lånekassen.

Men ved langvarig og grovt mislighold blir lånet permanent overført til SI. I fjor ble 1 797 personer – med en samlet studiegjeld på 362 millioner kroner – permanent overført.

Forbrukerøkonom Kvadsheim advarer mot å misligholde studielånet.

–⁠ Når studielånet overføres til SI, blir renten på hele lånet én prosent høyere. Hvis du overføres permanent, risikerer du i tillegg å miste muligheten til å ta opp nye studielån. Du mister også en del av de gunstige ordningene som er unike for studielån, sier han.

Muligheten for betalingsutsettelser og eventuelle nye studielån faller bort straks lånet overføres til Statens innkrevingssentral (SI).

Ifølge Kvadsheim er SI mye strengere enn andre pengeinnkrevere.

–⁠ Noe av det første folk misligholder, er studielån. Men de skal vite at SI ikke kan fire noe særlig på kravene, i motsetning til en del andre kreditorer. Det er alltid SI som er de vanskeligste å forholde seg til når jeg forhandler på vegne av kunder, sier Kvadsheim.

Det går greit å avtale nedbetalingsplaner med SI, men det er svært vanskelig å få slettet gjeld eller straffegebyrer, ifølge forbrukerøkonomen.

–⁠ Viktig å ringe

Hvis du først har fått studielånet overført til SI, er det viktig å ta kontakt med dem så fort som mulig, mener Kvadsheim.

–⁠ Hvis du kan, bør du selvfølgelig betale ut misligholdet så fort som mulig. Hvis ikke må du ta kontakt med SI og si fra om at du ikke klarer å betale så mye som de krever, men kanskje halvparten. Da kan de mest sannsynlig få til en avtale om nedbetaling. Det verste du kan gjøre er å bare la det skure og gå, sier han.

Østfold på inkassotoppen

Tallene fra Lånekassen avdekker også regionale forskjeller i låntakernes betalingsevne. Fylket som kommer dårligst ut, er Østfold. Der endte 6,9 prosent av studielånene med inkasso i 2012. Det er nesten dobbelt så mange som i Akershus og Oslo, der henholdsvis 3,5 og 3,6 prosent av lånene ble overført til SI.

Slik får du mest ut av studielånet

–⁠ Studielånet er uten tvil Norges beste lån. Det har en fantastisk kombinasjon av egenskaper, som ingen andre lån matcher, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim. Han har fire tips til studenter med rett til studielån:

1. Ta opp så mye studielån som mulig

–⁠ Selv om du jobber ved siden av og ikke egentlig har behov for det, bør du låne så mye som mulig. Lånet er rentefritt mens du studerer, og stipendet er jo ditt til odel og eie.

2. Ikke betal ekstra ned på studielånet

–⁠ Dersom du får ekstra penger mellom hendene, så skal du heller bruke disse på boliglån. Du bør ikke betale mer enn det som allerede er avtalt. Studielånet er faktisk så gunstig at det kan lønne seg å spare penger i høyrentekonto, fremfor å betale ned på studielånet.

3. Betal i tide

–⁠ Misligholder du studielånet kan det bli overført til Statens innkrevingssentral. Da øker renta med ett prosentpoeng, og du mister en del av de gunstige ordningene som er unike for studielån – som muligheten til betalingsutsettelser.

4. Søk om rentefritak

–⁠ Hvis du har hatt en lav inntekt over en periode, kan du i ettertid søke om rentefritak for denne perioden. Du har også krav på rentefritak dersom du tar militærtjeneste, eller er arbeidsledig.