Tar til motmæle: Patrick Skevik (f.v), Line Moseng, Peter Brottveit Bock og Kyrre Eriksen er kritiske til implementering av løsninger fra Microsoft på UiO.
Tar til motmæle: Patrick Skevik (f.v), Line Moseng, Peter Brottveit Bock og Kyrre Eriksen er kritiske til implementering av løsninger fra Microsoft på UiO.

Protest­gruppe vil stanse IT-system

Studenter og ansatte mener UiOs planlagte IT-omlegging truer friheten ved Universitetet.

Til høsten skal UiO introdusere et nytt epost- og kalendersystem. Valget falt på å bruke løsninger fra Microsoft, Microsoft Exchange og Microsoft Outlook–⁠ klient for PC-er. Flere studenter og ansatte reagerer på avgjørelsen.

–⁠ Valget av nytt system har vært for lite gjennomsiktig og åpent for de fleste på universitetet. Jeg tror det er få som vet om dette, eller så bryr ikke folk seg. Det er synd, sier Kyrre Eriksen, masterstudent ved Insitutt for informatikk (IFI) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kritikerne mener løsningene vil føre med seg høye kostnader, tap av selvstendighet og kan ramme sikkerheten. Line Moseng, også student ved IFI, er skuffet over at valget ble tatt uten at studentene fikk vite om det på forhånd.

Det er drøyt at dette ble bestemt før vi fikk vite om det.

Line Moseng, student ved Insitutt for informatikk, UiO

–⁠ Det er drøyt at dette ble bestemt før vi fikk vite om det. Målet vårt nå er å få ledelsen til å snu i saken, sier Moseng.

Protestkampanje

En protestkampanje mot implementeringen av det nye IT-systemet har blitt startet av Diana Santos, professor i ibero-romansk ved Det humanistiske fakultetet. Kampanjen har hittil fått om lag 170 signaturer på Internett. På kampanjens hjemmeside skriver Santos at «universitetet mister sin posisjon som garanterer frihet og fri vilje».

Videre mener Santos at beskjeden om endring av datasystem var «pakket inn i en teknisk melding». Det har ikke lykkes Universitas å få en kommentar fra Santos.

Masterstudent Kyrre Eriksen er som flere andre på instituttet, svært engasjert i saken. For ham er dette et prinsipielt spørsmål.

–⁠ Det er merkelig at UiO går for en lukket løsning fra Microsoft. UiO er forpliktet til, så langt det er mulig, å etterstrebe åpne standarder som brukerne kan inspisere og endre på, og i hvert fall ikke binde brukerne til selskaper som har egne mål, sier han.

Eriksen viser til et regjeringsvedtak fra 1. januar 2010. Fra da av ble åpne standarder også obligatorisk på alle offentlige nettsteder og å sikre større utbredelse for fri programvare ble et uttalt mål.

–⁠ Ikke problematisk

Når det nye datasystemet implementeres i høst, vil det bli en såkalt proprietær løsning. Det vil si at programvaren er eid av produsent, har hemmelig kildekode og begrensninger som er ment å sikre produsentens salgsinntekt.

Jon Bing, professor ved Senter for rettsinformatikk ved UiO, mener på sin side at det er uproblematisk at UiO bytter ut sine IT-systemer til fordel for Microsoft.

–⁠ Det er ikke problematisk i seg selv å bruke proprietær programvare for UiO. De aller fleste har ikke bruk for tilgang til kildekoden eller andre ting åpen kildekode fører med seg, sier Bing.

Han mener at å bytte til Microsoft ikke vil endre situasjonen til det verre, snarere tvert imot.

–⁠ Til syvende og sist betyr pris og forretningsvilkår alt i denne sammenhengen, mener han.

Selv om kritikerne peker på at UiO av prinsipp bør etterstrebe åpne systemer, tror ikke Bing det har noen stor betydning.

–⁠ Det prinsipielle med å ha åpne systemer på UiO, er en sannhet med modifikasjoner. I prinsippet er det stor forskjell på åpen og lukket programvare, men i praksis vil det nok ikke være det, sier han.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har ikke svart på Universitas’ gjentatte forespørsler.