Boligpress: Alle de største studentbyene i Norge opplever et høyt press i boligmarkedet. Det vil derfor bli kamp om de nye studentboligene.
Boligpress: Alle de største studentbyene i Norge opplever et høyt press i boligmarkedet. Det vil derfor bli kamp om de nye studentboligene.

–⁠ Ligger an til dragkamp

Regjeringen har gitt grønt lys for å bygge 400 nye studentboliger. Men ingen vet hvor.

Forrige uke kunne kunnskapsminister Kristin Halvorsen gledelig melde at regjeringen foreslår å sette av ytterligere 100 millioner kroner til studentboliger i 2013 – noe som betyr om lag 400 nye boliger. Det er for tiden et stort press på studentboliger over hele landet, og det store spørsmålet nå er hvor boligene skal bygges.

–⁠ Det vil ligge an til en dragkamp mellom hvem som får studentboligene. Mange steder trenger boliger, og 400 er ikke vanvittig mange, sier Tone Vesterhus, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Hun er ikke i tvil om at det er de største byene i Norge som bør prioriteres.

Det er klinkende klart at det er størst behov i storbyene

Tone Vesterhus, leder for Velferdstinget i Oslo

–⁠ Jeg tror og håper det legges vekt på hvor det er boligmangel, hvor det er høyest utleiepriser og hvor det er mest kø når det skal bestemmes hvor det skal bygges. Det er klinkende klart at det er størst behov i storbyene. Denne gangen er det Oslo og de største byene sin tur, sier lederen.

Unisont behov

Alle de største studentbyene i Norge skriker etter studentboliger. Totalt har det blitt innvilget 1065 studentboliger i landet i 2013, om lag 1500 med det nye nasjonalbudsjettet tatt i betraktning.

Oslo søkte i 2013 om 204 studentboliger, og fikk bevilget 168. Tilsvarende har Trondheim og Bergen søkt om henholdsvis 542 og 550 studentboliger, og fått bevilget 100 studentboliger hver (se grafikk). Byer som Stavanger, Kristiansand og Tromsø er også i noenlunde samme situasjon.

Det er med andre ord mange som er spent på hvor de nye studentboligene ender opp.

Kunnskapsdepartementet holder imidlertid kortene tett til brystet når det kommer til hvor boligene skal plasseres.

–⁠ Dessverre kan vi ikke på nåværende tidspunkt si noe mer enn at det blir avgjort om kort tid, forteller kommunikasjonsrådgiver i KD, Ajfer Husejin i en e-post til Universitas.

–⁠ Forhindrer utveksling

Tromsø er den eneste av byene Universitas har undersøkt som ikke fikk tildelt noen boliger i 2012. I 2013 fikk de 56 boliger til byen.

–⁠ Tromsø har de siste årene hatt en veldig stor tilførsel av – ikke bare studenter – andre fra resten av Norge og utlandet som ønsker å jobbe her. Byen har på mange måter blitt hovedstaden for den arktiske sone. Vi ønsker naturligvis alt dette velkommen, men det legger også stort press på boligmarkedet og akkurat nå er dette en flaskehals fordi vi ikke har nok boliger å tilby, sier Hans Petter Kvaal, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Tromsø.

Han viser til at Tromsø ikke på langt nær har et så stort privatboligmarked som for eksempel Oslo, Bergen og Trondheim.

–⁠ Dette gjør at tilbudet på studentboliger blir enda viktigere for Tromsø, sier Kvaal.

Han mener at for få studentboliger hindrer internasjonalisering av byens universitet.

–⁠ Flere utenlandske studenter har gitt beskjed til oss om at de ikke vil studere her fordi de ikke er garantert bolig.

–⁠ Et columbi egg

Meldingen om at det blir flere studentboliger og nye universitetsbygg var gledelig for de fleste.

–⁠ Nyheten om bevilgningen på 100 millioner til studentboliger kom overraskende, og vi fikk ingen hint i forkant. Likevel har vi sett en stor oppslutning rundt studentboliger det siste året, så nyheten er slikt sett i tråd med forventningene, sier VT-leder Tone Vesterhus.

Forbrukerrådet omtaler forslaget fra regjeringen som «meget godt håndverk fra Kristin Halvorsen», og skriver videre på sin nettside at avgjørelsen fort kan vise seg å være et columbi egg i politikken. Et columbi egg betegner en enkel løsning på et intrikat problem, i dette tilfellet at studentmassen øker raskere enn prognosene og raskere enn økningen i studietilbudene, mens andelen som får studentbolig har sunket. Det har bidratt til en boligkrise, der leieprisene i det private markedet presses oppover. Det har Halvorsen tatt innover seg, mener Forbrukerrådet.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (KD) sier Halvorsen at de nye byggene innebærer en betydelig satsing på både høyere utdanning og forskning, og legger til rette for økt kvalitet ved de berørte institusjonene.

–⁠ Samtidig innfrir vi studentorganisasjonenes krav om 1500 nye studentboliger i året og sender et signal om at satsningen må øke ytterligere i kommende periode, forteller ministeren.