Nektet studentforening: Leder av Islam Net, Fahad Qureshi. FOTO: Skjermdump/YouTube
Nektet studentforening: Leder av Islam Net, Fahad Qureshi. FOTO: Skjermdump/YouTube

Avviste Islam Net-anken

Et enstemmig universitetsstyre støtter rektor Ole Petter Ottersen i avgjørelsen om å stenge Islam Net ute fra Universitetet i Oslo.

Islam Net har gjennom handling drevet kjønnssegregerende praksis på sine møter, og organisasjonen kommer med diskriminerende uttalelser mot homofile, slår et enstemmig Universitetsstyre fast.

Endret vedtektene

Islam Net søkte i november 2012 om å bli studentforening ved Universitetet i Oslo (UiO), og i mars i år kom avslagsbrevet fra Universitetet. Rektor Ole Petter Ottersen var aktivt involvert i beslutningen. Islam Net klaget avgjørelsen inn for Universitetsstyret, etter at Ottersen utsatte Islam Nets klagefrist.

Islam Net endret vedtektene i håp om å få innpass som studentforening, men UiO mente at vedtektene fremdeles ikke tilfredsstilte kravene til studentforeninger, og at Islam Nets studentforening likevel ikke vil være tilstrekkelig uavhengig fra sentralorganisasjonen.

Religiøse studentforeninger

I klagebrevet til Islam Net problematiseres det at andre muslimske studentforeninger med «samme syn som Islam Net på at menn og kvinner ifølge islam bør sitte adskilt», har fått innpass hos UiO.

Styret besvarer dette slik i sitt vedtak:

«Hvis det er slik at andre studentforeninger ved UiO ikke retter seg etter Serviceerklæringen eller annet bindende regelverk ved institusjonen, ser man svært alvorlig på dette», skriver styret.

Incest-argumentet

Lederen for Islam Net, Fahad Qureshi (bildet) har i flere anledninger forsvart Islam Nets homofilisyn ved å sammenligne homofili med incest. Det samme argumentet går igjen i klagebrevet til Islam Net, som er undertegnet Lionel Giriteka:

«Fahad Qureshi oppfordrer ikke til å diskriminere homofili bare fordi han påpeker dobbeltmoralen ved å forby incest og tillate homofili. Det som er fakta er at den norske lov diskriminerer de som ønsker å ha incest», skriver Giriteka i klagen.

Universitetsstyret reagerer på dette og skriver i vedtaket at: «Denne uttalelsen i klagen understreker og forsterker grunnlaget for Universitetet i Oslo sitt avslag. Klagen viser med all tydelighet at Islam Net UiO står inne for og fremmer holdninger som med all rimelighet oppfattes som diskriminerende og krenkende».

Rektor Ole Petter Ottersen, som i første omgang avslo søknaden til Islam Net, er også styreleder i Universitetsstyret.

Studentenes representanter i Universitetsstyret, Helge Schwitters og Solveig Figenschou Thoresen, var blant styremedlemmene som stilte seg bak Ottersens avgjørelse forrige uke.