Vil til Blindern: Lederen for Islam Net, Fahad Qureshi, holder her en introduksjon på Islam Nets Peace Conference Scandinavia i 2010. Studentgrenen til Islam Net søker nå UiO-ledelsen om å få bli studentforening ved universitetet. FOTO: SKJERMDUMP: http://www.youtube.com/watch?v=13cV-De629c
Vil til Blindern: Lederen for Islam Net, Fahad Qureshi, holder her en introduksjon på Islam Nets Peace Conference Scandinavia i 2010. Studentgrenen til Islam Net søker nå UiO-ledelsen om å få bli studentforening ved universitetet. FOTO: SKJERMDUMP: http://www.youtube.com/watch?v=13cV-De629c

Islam Net vil til UiO

Den muslimske organisasjonen Islam Net har søkt om å bli studentforening ved Universitetet i Oslo. –⁠ Dette er en misjonerende menighet, ikke en studentorganisasjon, mener ekspert Tor Bach.

Islam Net har allerede en studentforening ved navn Islam Net Oslo Student tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Organisasjonen har blant annet gjort seg svært kontroversiell ved å praktisere kjønnsdelte rom og ved å invitere foredragsholdere som mener at menns vold mot kvinner i familien er en privatsak. Nå ønsker organisasjonen å etablere seg ved Universitetet i Oslo (UiO).

–⁠ Homofiendtlig og kvinnefiendtlig

–⁠ Dette er en ytterliggående organisasjon. Ikke i den forstand at de er terrorister eller vil lage bråk og opptøyer. Men organisasjonen er ytterliggående fordi den er kvinnefiendtlig og homofiendtlig, sier Tor Bach, mangeårig observatør av ekstreme, særlig høyreekstreme, miljøer. Han sitter i redaksjonen for nettstedet Vepsen, som har som uttalt mål å overvåke antidemokratiske, rasistiske og totalitære grupper.

–⁠ Islam Net bruker predikanter som mener at jøder er avkom av griser og bikkjer. De har en ekstremt pietistisk og streng tolkning av islam, sier Bach.

Bach mener Islam Net består av veldig konservative og til dels radikale, unge muslimer, men understreker at de ikke hyller terrorisme.

–⁠ De oppfordrer ikke til voldshandlinger mot staten, og de arrangerer ikke demonstrasjoner. Men dette er likevel en ytterliggående, sektlignende bevegelse, sier han.

Kjønnsdelte rom

I søknaden som ble sendt til UiO 26. november i fjor, står Lionel Giriteka oppført som kontaktperson. Han ønsker ikke å uttale seg til Universitas før søknaden er ferdig behandlet.

Også UiO er ordknappe. I en epost-korrespondanse internt i UiO-administrasjonen som Universitas har fått innsyn i, blir det vist til Islam Nets kontroversielle hendelser ved HiOA. Diskusjonene rundt foreningens bruk av kjønnsdelte rom trekkes fram som eksempel.

«Bruk av kjønnsdelte rom har vært diskutert i Ressursgruppen for tro og livssyn, og i regelverket for bruk av rom er det fastslått at dette ikke er ønskelig ved UiO», står det i e-posten.

Avdelingsdirektør ved Studieavdelingen, Monica Bakken, vil imidlertid ikke svare på om det er forbudt med kjønnsdelte rom ved UiO, eller om det kun er en preferanse fra Universitetets side.

–⁠ Denne saken er ikke ferdig behandlet. Det er vanskelig å svare på prinsipielle spørsmål uten å ta stilling til den konkrete saken. Universitetsledelsen velger derfor å avstå fra å kommentere de prinsipielle spørsmålene til saken er avgjort, sier hun.

–⁠ Ikke en studentorganisasjon

Tore Bach mener Islam Net ikke har noe å gjøre ved verken UiO eller HiOA.

–⁠ De er rene svovelpredikanter. Dette er en misjonerende menighet, ikke en studentorganisasjon. Det blir absurd å betrakte dem som en studentorganisasjon. Islam Net er ikke opptatt av studentpolitikk.

Back påpeker imidlertid at Islam Net er en helt åpen organisasjon.

–⁠ De har nettsider og legger ut preknene sine på nett, og de har åpne møter. Det er ikke noe skjult og hemmelig med denne organisasjonen, sier han.

Etter gjentatte forespørsler har det ikke lykkes Universitas å komme i kontakt med lederen for Islam Net, Fahad Qureshi.

Utelukker ikke samarbeid

Det finnes allerede i dag en muslimsk studentforening registrert ved UiO. Det muslimske studentsamfunn (MSS) ble opprettet i 1995 og retter seg mot alle muslimske studenter.

–⁠ Hva synes dere om at Islam Net ønsker å opprette forening ved UiO?

–⁠ Vi kjenner ikke godt nok til hva formålet til foreningen er, men synes alltid det er spennende med nye foreninger.

–⁠ Kan det bli aktuelt å samarbeide med Islam Net om arrangementer?

–⁠ Vi er ganske nysgjerrige og åpne, siden vi ikke kjenner til dem. Hvis de blir studentforening ved UiO, vil derfor det første steget være å bli kjent med dem.

–⁠ Ikke greit med kjønnsdeling

Leder av Venstrealliansen i Studentparlamentet ved UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset, ønsker alle velkomne til å starte studentforening ved UiO, men forutsetter at de følger de reglene som gjelder ved UiO.

–⁠ Jeg håper universitetet tar en nøye vurdering av hvilke kontroverser som knytter seg til denne organisasjonen. Ledelsen bør stille krav før de låner ut lokaler og eventuelt gir støtte til Islam Net Student.

–⁠ Burde UiO ha betenkeligheter med å oppta organisasjonen som studentforening ved universitetet?

–⁠ En utdanningsinstitusjon som skal fremme kritisk tekning og akademisk redelighet, burde ikke stille lokaler tilgjengelig for folk som for eksempel kommer med antisemittiske uttalelser. Og kjønnsdelte arrangementer er ikke greit selv om det blir påstått at dette er frivillig.