Dårligst i klassen: Bachelorstudentene ved Handelshøyskolen BI stryker mest i landet.
Dårligst i klassen: Bachelorstudentene ved Handelshøyskolen BI stryker mest i landet.

BI-studentene stryker mest

Handelshøyskolene står for topp- og bunnoteringene i eksamensstryk. NHH-studentene gjør det knivskarpt – BI må frem med slipesteinen.

Klikk på bildet for å se strykstatistikken
Klikk på bildet for å se strykstatistikken

På landsbasis fikk 7,6 prosent av alle leverte eksamensbesvarelser karakteren F i vårsemesteret 2012. Dette viser nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

I hver sin ende av statistikken finner vi landets to største handelshøyskoler, Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og Handelshøyskolen BI. Mens NHH har en strykprosent på 3 på bachelornivå, er det tilsvarende tallet for BI på landsbasis hele 15,2 prosent. BI Oslo er hårfint bedre enn snittet for alle BIs lokalavdelinger med en strykprosent på 14,8.

–⁠ Høye krav

–⁠ Den høye strykprosenten skyldes tøffe kurs på første studieår i matematikk, statistikk og bedriftsøkonomi der det kreves stor arbeidsinnsats for å bestå, sier administrasjonssjef ved BI, Kjersti Gummerson.

Spesielt setter førsteårsstudenter sitt preg på statistikken for BIs del.

Mange stryker på første forsøk

Kjersti Gummerson, administrasjonssjef ved BI.

–⁠ Det første året kan tas som selvstendig årsenhet i bedriftsøkonomi både på heltid, deltid og nett, og ved alle BIs studiesteder. Her har BI en stor del av studentmassen, men mange stryker på første forsøk, og dette trekker total strykprosent opp, forteller Gummerson.

Imidlertid bedrer tallene seg når man ser på studenter som har kommet lengre i studieløpet.

–⁠ På andre og tredje års nivå er strykprosenten langt lavere. På masternivå er strykprosenten kun 4,9 prosent og lavere enn mange andre utdanningsinstitusjoner, påpeker Gummerson.

Nord-Norge dårligst på master

Blant studentene som stryker aller mest er masterstudentene på Høgskolen i Narvik (HiN). Hele 16,1 prosent av avlagte mastergradseksamener har her fått stryk.

–⁠ Vi tilbyr blant annet mastergrader i romteknikk og satellitteknologi, noe som stiller høye krav til studentene. I tillegg har vi små kull, så noen få stryk gjør stort utslag hos oss, sier studiesjef på HiN, Jon Are Lunde.

HiN skårer også dårlig på stryk på bachelornivå. Lunde mener det har flere årsaker.

–⁠ Vi har en del kvalifiseringsordninger, som gjør at søkere uten generell studiekompetanse kan komme inn på utdanninger hos oss ved at de tar et forkurs. Generelt sett er jo strykprosenten høy på sykepleier-og ingeniørutdanninger i hele landet, og siden det er de utdanningene vi tilbyr, så blir det spesielt merkbart hos oss, mener Lunde.

Vanskelig sammenligning

Utdanningsinstitusjonene på Vestlandet er de som gjennomgående har den laveste strykprosenten i Universitas’ sammenlikning. Skolen med lavest strykprosent på bachelornivå, NHH med bare 3 prosent, ligger på Vestlandet, mens Trøndelag er vinneren på masternivå. Høgskolen i Nord-Trøndelag er landets eneste med null prosent stryk.

Statistikken fra DBH viser imidlertid kun prosentandeler – ikke antallet studenter som er meldt opp til eksamen. Studentmassen tatt i betraktning vil derfor en liten utdanningsinstitusjon være mer sårbar for stryk enn en som er større.