BI knuser UiO på utveksling

Studentene ved Handelshøyskolen BI er godt fornøyd med skolens utvekslingsarbeid.

–⁠ Jeg fikk veldig god veiledning på BI om hvordan man kunne søke, hva jeg måtte huske på når jeg skulle søke om visum og hvilke fag jeg kunne ta. De fleste av dem jeg kjenner er veldig fornøyd med utvekslingen sin gjennom BI og ingen har hatt noe å si på praksisen ved internasjonalt kontor, sier Kristoffer Solberg som studerer siviløkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Solberg dro på utveksling til Berkeley i California, som mange andre studenter før ham. I likhet med Universitetet i Oslo (UiO), har BI et kontor som jobber med utveksling og assisterer studenter som skal til utlandet.

Lykkes med tett oppfølging

Suksessoppskriften er å holde en tett dialog med studentene og gi god informasjon gjennom informasjonskanalene, skal vi tro Eline Jensrud, leder for internasjonal avdeling ved BI.

–⁠ Studentene venter kanskje en halv dag for å få svar. Det opplever jeg ikke som et problem. Her er det veldig tett dialog og oppfølging av studentene, forsikrer hun.

Ifølge Jensrud er nøkkelen til utvekslingssuksess å ha en tett oppfølging. Samtidig er det viktig å få forhåndsgodkjent fagene studentene planlegger å ta i utlandet.

–⁠ Vi har et stort fokus på å gi god og ufyllende informasjon på vår nye informasjonsplattform. Her kan studentene lese rapporter fra studenter som har vært på utveksling og de kan også søke seg videre inn på alle våre partneruniversiteter. I realiteten kan de finne alt som er relevant i forhold til å reise på utveksling på våre informasjonssider. Dessuten har vi et velfungerende internasjonalt kontor, sier Jensrud.

En annen mulig forklaring på hvorfor BI surrer mindre med utvekslingsavtalene, er størrelsen på institusjonen.

–⁠ På UIO er det mange fakulteter. I forhold er BI å regne som ett fakultet. Men det handler også om hvordan vi ved BI arbeider med avtalene. Vi har dedikerte folk som jobber tett på studentene i prosessen før utvekslingsoppholdet. Vi ser jo det at hvis vi ikke er tett på i startprosessen, er det lett at studenten gir opp, sier Jensrud.

Lurt å tenke annerledes

Utfordringen for BI er heller å få studenter til å omfavne studiesteder i annet enn engelskspråklige land, mener Jensrud. Hun synes studenter før var flinkere til å tenke selv når det gjaldt spenstige steder å reise til.

–⁠ Man reiser gjerne dit venner har vært før. Det har veldig stor påvirkning, sier hun.

Jensrud tror likevel ikke det skyldes frykt at mange velger bort konfliktherjede land eller steder med andre økonomiske eller kriminelle utfordringer.

Vi har ikke så mange plasser at vi kan sende svære gettoer av nordmenn til Berkeley, men studenter søker gjerne til de samme stedene.

Eline Jensrud, Handelshøyskolen BI

–⁠ Vi har ikke så mange plasser at vi kan sende svære gettoer av nordmenn til Berkeley, men studenter søker gjerne til de samme stedene. BI har mange gode utvekslingsplasser, men de fleste ønsker spesielt å reise til engelskspråklige land eller til steder det er godt og varmt. Det finnes jo mange andre universiteter som både har undervisning på engelsk og er i varme land, sier Jensrud.

–⁠ Vårt ønske er at studentene reflekterer mer over hva de ønsker å arbeide med senere i livet og hvilke land de da kommer til å arbeide mot, legger hun til.

Bør tenke taktisk

Jensrud mener det å tenke taktisk og annerledes absolutt er å regne som et positivt trekk.

–⁠ Det kan være bra å gjøre noe ikke alle andre har gjort. Russland, for eksempel, er en av de viktigste handelspartnerne til Norge. Hvis man virkelig vil gjøre noe annet, er jo det et kjempespennende land å studere i.

Jensrud snakker også varmt om land som Tsjekkia og Finland.

–⁠ Tradisjonelt sett har det vært mange nordmenn der, men i dag tror jeg ikke folk tenker på disse landene som eksotiske, avslutter Jensrud.