Utdanningstriumf: Høyre-leder Erna Solberg er strålende fornøyd med at folk mener Høyre er best på utdanningspolitikk. Partiet hun leder får støtte fra nesten dobbelt så mange som alle de rødgrønne regjeringspartiene til sammen.
Utdanningstriumf: Høyre-leder Erna Solberg er strålende fornøyd med at folk mener Høyre er best på utdanningspolitikk. Partiet hun leder får støtte fra nesten dobbelt så mange som alle de rødgrønne regjeringspartiene til sammen.

Utdan­nings­seier for Høyre

Høyre knuser de rødgrønne-partiene på høyere utdanningspolitikk, viser en ny meningsmåling.

–⁠ Jeg er veldig fornøyd med at så mange mener vi har den beste politikken på høyere utdanning, sier Høyre-leder Erna Solberg til Universitas.

I en ny undersøkelse sier 35 prosent av de som svarer at de mener Høyre har den beste høyere utdanningspolitikken. Det er mer enn tre ganger så mange som hovedkonkurrenten Arbeiderpartiet, og nesten dobbelt så mange som alle de rødgrønne regjeringspartiene til sammen. Undersøkelsen er gjort av Sentio Research for Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Skylder på regjeringen

I undersøkelsen svarer 41 prosent av respondentene at de «vet ikke» hvem som har den beste politikken.

–⁠ At så mange ikke har noen formening om hvilket parti som har den beste utdanningspolitikken bekymrer, mener Solberg.

–⁠ Undersøkelsen er egentlig litt nedslående for det politiske Norge. Den er bra for oss, men at det er så lave tall for de andre partiene viser at det har vært lite debatt rundt høyere utdanning det siste året, sier hun.

Solberg mener den rødgrønne regjeringen har noe av skylden for dette.

–⁠ Regjeringen har ikke hatt noen god strategi rundt høyere utdanning, og ønsker derfor ikke debatt om det. De har unngått debatt med oss på disse spørsmålene. Regjeringen har hatt tre kunnskapsministere og ingen av dem har prioritert høyere utdanning, sier Solberg.

Vil bruke mer på utdanning

–⁠ Hvorfor tror du så mange mener Høyre har den beste politikken på høyere utdanning?

–⁠ Jeg tror folk har sett at vi konsekvent og tydelig har snakket om behovet for å satse på kunnskap, kompetanse og forskning. Og vi har vært opptatt av å utfordre regjeringen på en del av disse områdene, sier Solberg.

–⁠ Hvilke endringer vil dere gjøre hvis dere vinner valget?

–⁠ Det viktigste er en sterkere prioritering av høyere utdanning og forskning. Det dreier seg blant annet om å bevilge mer penger til universitets- og høyskolesektoren i form av mer forskningsmidler. Vi ønsker også en høyere basisbevilgning til universitetene.

Vil bygge flere studentboliger

–⁠ Har dere noen planer for å gjøre studentboligkøen kortere?

–⁠ Vi mener at det må bygges flere studentboliger enn det blir gjort i dag. Vi tror blant annet at ved å bygge mer i samarbeid med private, og ved å ha litt andre metoder, kan vi få bygget flere studentboliger. Men jeg har ikke noen klare tall på hvor mange nye studentboliger som bør bygges i året.

–⁠ Men dere ønsker å bygge flere enn de 1000 nye boligene som regjeringen bygger i dag?

–⁠ Ja.

Klar for debatt

Kunnskapsminster Kristin Halvorsen (SV) stiller seg undrende til Solbergs uttalelser om at regjeringen har unngått debatt om høyere utdanning.

–⁠ Høyere utdanning er en av de sakene som har vært mest debattert på Stortinget. Jeg er klar for å ta den debatten med Høyre når som helst, sier Halvorsen til Universitas.

–⁠ Men det har ikke vært en veldig synlig debatt ute blant folk?

–⁠ Jeg er mye ute blant folk, men jeg ser ikke så mange høyrefolk, sier hun.

–⁠ Valgforsker Frank Årebrot mener regjeringen har vært tafatte når det gjelder høyere utdanning?

–⁠ Det er jeg helt uenig i. Vi har høynet opptaket av nye studenter betydelig, og doblet utbyggingen av studentboliger. Men nå må vi sette oss nye mål.

Vil utfordre Høyre

Halvorsen tror Høyre gjør det bra i undersøkelsen fordi de gjør det godt på meningsmålinger generelt for tiden.

–⁠ Men det er veldig liten sammenheng mellom den generelle populariteten til de andre partiene, og resultatene i denne undersøkelsen?

–⁠ Ja, men samtidig er det en veldig stor prosent som svarer «vet ikke». Den prosenten har jeg tenkt å kaste meg over. Vi skal selvfølgelig utfordre Høyre på den høyere utdanningspolitikken, sier Halvorsen.