TAPERE: -Med tanke på antall studenter er Oslo en av taperne i år, mener leder i Velferdstinget Oslo og Akershus Birgit Skarstein. Her utenfor Schultz gate 7, som skal restaureres for 2,6 millioner.
TAPERE: -Med tanke på antall studenter er Oslo en av taperne i år, mener leder i Velferdstinget Oslo og Akershus Birgit Skarstein. Her utenfor Schultz gate 7, som skal restaureres for 2,6 millioner.

–⁠ Oslo er i bolignød

Det mener lederen for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Hun er bekymra for studenter med dårlig råd, og får støtte fra flere Oslo-politikere.

–⁠ Når det ikke er studentboliger nok, må man ut i det private leiemarkedet. Oslo er dyrt å bo og leve i. Det gjør at de med dårligst økonomi står i fare for å bli utkonkurrert eller falle fra studiene, fordi de ikke har råd til å bli boende, sier Birgit Skarstein, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).

Mandag offentliggjorde Kunnskapsdepartementet (KD) fordelingen av midler til alle studentsamskipnadene i landet. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) søkte om midler til 729 studentboliger. De fikk kun penger til 164.

–⁠ Oslo er et pressområde. 164 studentboliger gjenspeiler overhode ikke det behovet som er her i dag. Med tanke på antall studenter er Oslo en av taperne i år, mener Skarstein. Hun er svært bekymra for høsten som kommer, og mener departementet bør prioritere Oslo i større grad enn i dag.

Trenger studenter

Nestleder i Rødt og representant i Oslo-bystyre, Bjørnar Moxnes, mener også at dagens situasjon er dramatisk for studentene.

–⁠ Nesten hele stipendet går med til å betale for å bo. Mange studenter må bruke tid på deltidsjobb. Ikke fordi de vil, men fordi de må for at det skal gå rundt, sier han. Moxnes mener staten og kommunen må ta ansvaret for å få flere studentboliger i Oslo.

–⁠ Tilgang på rimelige boliger er en forutsetning for at studenter kan bruke tida effektivt på studier, mener Moxnes.

Bystyremedlem Elvis Chi Nwosu (Ap) mener man bør ta høyde for at hovedstaden på mange måter er en studentby.

–⁠ Studentboliger er en samfunnsinvestering, og gir mennesker mulighet til å studere i Oslo. Byen trenger studenter, sier han.

Føler Oslo er prioritert

–⁠ Behovet for studentboliger i Oslo er stort, så vi er glade for alt vi får, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg. Hun søkte opprinnelig om støtte til mer enn fire ganger så mange boliger som hun fikk innvilget.

Dyrberg mener likevel at departementet ser behovet i storbyene og pressområdene.

–⁠ Vi har fått til det som var vår førsteprioritet, nemlig bygging av boliger i Trondheimsveien, sier Dyrberg.

I fjor sto 4000 studenter i boligkø. Med årets støtte kan SiO få plass til 154 flere studenter. Dyrberg ønsker seg imidlertid mer:

–⁠ Det blir ikke nok før vi kan tilby studentbolig til alle som ønsker det, sier Lisbeth Dyrberg.

Statssekretær Kyrre Lekve i KD mener SiO kommer godt ut av det.

–⁠ Vi veier de ulike prosjektene opp mot hverandre, og føler vi har prioritert Oslo og Akershus, sier Lekve. I pressemeldingen fra KD heter det at «omtrent 2/3 av studentboligtilskuddene er gitt til pressområder».

–⁠ Men om det er tilstrekkelig med 164 studentboliger til Oslo i denne omgang, er et godt spørsmål, sier Kyrre Lekve.

Ingenting å gi

Statssekretær Lekve forstår likevel Skarsteins frustrasjon:

–⁠ Mange står i kø, og når vi bygger studentboliger fremover, vil vi lett kunne fylle dem opp, sier Lekve.

Når SiO får innvilget mindre enn en fjerdedel av det de søkte om, er ikke det uvanlig.

«De fleste skipnadene søker om mer enn de får innvilget.»

Kyrre Lekve, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

–⁠ Det er en skjebne SiO deler med mange. De fleste samskipnadene søker om mer enn de får innvilget, kommenterer Lekve.

VT-leder Skarstein mener likevel KD i større grad burde se på boligsituasjonen i Oslo.

–⁠ Vi har per i dag ingenting å gi studentene. Det håper jeg både staten og kommunen tar med seg videre, sier Skarstein.