VARSKU: Bystyret utsetter studentboligplanene i Bjørvika til etter lokalvalget. --Dette er en av grunnene til at jeg er nødt til å vinne valget, sier Ola Elvestuen (V), leder i bystyrets komité for byutvikling. Bak ham til venstre kan Bjørvika studentby bygges fra 2014.
VARSKU: Bystyret utsetter studentboligplanene i Bjørvika til etter lokalvalget. –⁠ Dette er en av grunnene til at jeg er nødt til å vinne valget, sier Ola Elvestuen (V), leder i bystyrets komité for byutvikling. Bak ham til venstre kan Bjørvika studentby bygges fra 2014.

Bjørvika studentby på vent

Oslo bystyre vil ikke behandle planene for 500 studentboliger i Bjørvika før etter valget. Ola Elvestuen (V) frykter at hjertesaken ikke vil overleve et nytt politisk styre.

–⁠ Utsettelsen skaper usikkerhet om gjennomføringen av studentboligene, sier Ola Elvestuen, leder i bystyrets komité for byutvikling og primus motor bak boligplanen.

I juni skrev Universitas at planene for den nye studentbyen i Bjørvika skulle innstilles i Oslo bystyre i august. Magnus Nystrand, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), kalte det planlagte bygget «Oslos mest attraktive studenthus». Nå viser det seg at prosjektet utsettes til etter lokalvalget.

Valgkampsak

Striden om det nye Munch-museet i Bjørvika rammer også planene om studentboliger. Lambda, som er vinnerforslaget til museet, skulle behandles av Oslo bystyre for to uker siden, men endte på venteværelset. I denne utsettelsen inngår studentbyen med plass til 500 studenter og andre nærliggende bygg som deler samme reguleringsplan. Nå frykter Elvestuen at studentboligfinansieringen vil falle i grus. Det er Oslo havnestyre, som i dag ledes av Venstre, som har pålagt tomteeier Hav eiendom å legge til rette for utbyggingen. Dette innebærer en betydelig kostnad der de avstår fra rundt 400 millioner kroner.

–⁠ Nå er det usikkert om de som velges inn i havnestyret for neste periode er villige til å ta seg av en så stor økonomisk kostnad, sier Elvestuen. Han mener at selv om reguleringsplanen vedtas etter valget, kan ingenting være helt sikkert.

«Jeg mener ikke å male fanden på veggen, men dette er et varsku.»

Ola Elvestuen (V), leder i bystyrets komité for byutvikling

–⁠ Dette er definitivt en valgkampsak for meg, og en av grunnene til at jeg er nødt til å vinne valget i september. Jeg mener ikke å male fanden på veggen, men dette er et varsku. Jeg er bekymret for at prosjektet vil falle dersom konsesjonene forsvinner. Nå må vi være påpasselige inntil alle biter faller på plass, sier Venstre-politikeren.

Frykter meningsskifte

Fredrik Refsnes, leder i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), synes det er synd at bystyret har utsatt prosjektet. Nå vil han verne om sine allierte stemmer.

–⁠ Vår store bekymring er at det blir omkamp på det meste som har hatt med studentboligbygging i Bjørvika å gjøre. Jeg er veldig spent på hva politikerne som tidligere snakket varmt om prosjektet nå vil si. I verste konsekvens drar dette voldsomt ut i tid, og det blir enda vanskeligere å få klarsignal. Likevel tror jeg prosjektet gjennomføres – og at SiO til slutt får regien på studentbyen, sier han.

VT-leder Magnus Nystrand har tro på at studentbyen blir realisert, men er utålmodig.

–⁠ Jeg er veldig bekymret for at dette kan treneres etter valget, og jeg er kritisk til at man ofrer studentboligene i diskusjonen om Munch-museet. Det har vært et puslespill å få i stand vedtaket som lå på bordet hos bystyret. Nå kan vi få et nytt sett personer med i prosessen som ikke har lovet noe. Dette gjør saken mer usikker, og alt kan ta lengre tid, sier Nystrand.

–⁠ Studenbyen er bankers

Tone Tellevik Dahl (Ap), nestleder i byutviklingskomiteen og en av pådriverne for å utsette byggeplanene til etter valget, lover imidlertid at det blir studentboliger i det attraktive Bjørvika.

–⁠ Vi krangler egentlig bare om ett felt, og det er Munch-museet. Det er en stor enighet om alle de andre elementene i planen. Reguleringsplanen for området vil bli vedtatt, og studentboligene er bankers. Vi er helt sikre på å få gjennomslag for dette, sier Dahl.

Det vil imidlertid ta tid før en eventuell studentby vil stå klar i Bjørvika. Før hyblene kan reises må dagens veinett jevnes med jorda. Tomta vil dermed ikke stå byggeklar før tidligst i 2014.

–⁠ Så vi har god tid til å forhandle om finansieringen, forsikrer Dahl.