STRYKER I NYNORSK: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe er milevis unna både Språkrådets krav og egne målsettinger når det kommer til nynorsk.
STRYKER I NYNORSK: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe er milevis unna både Språkrådets krav og egne målsettinger når det kommer til nynorsk.

Milevis unna nynorskkrav

UiO oppfyller ingen av Språkrådets krav til bruk av nynorsk. Studentmållaget mener universitetet ikke tar nynorskbrukerne på alvor.

–⁠ Det er ikke noe nytt at UiO bryter målloven. Vi er likevel veldig skuffet. Det er dumt for studentene at de ikke oppfyller kravene, og lover er jo til for å følges, sier Tina Fauskanger, leder i Studentmållaget i Oslo.

BOLDHun er svært misfornøyd med at Universitetet i Oslo (UiO) ikke oppfyller noen av mållovens krav om at minst 25 prosent av trykksaker og tekster på nett skal være på nynorsk.BOLD

Kun 2 av 115 dokumenter som UiO rapporterte inn til Språkrådet i 2010 forelå på begge målformer, viser en gjennomgang som Språkrådet har gjort. Dette er ulike dokumenter rettet mot studentene, og inneholder alt fra eksamensoppgaver til pressmeldinger. UiO klarte heller ikke å nå opp til noen av de andre kravene i målloven.

Spesielt ansvar

Studentmållaget har også tidligere kritisert UiO for mangelen av nynorsk, spesielt eksamensoppgaver som ikke finnes på begge målformer.

–⁠ Jeg føler at jeg ikke blir tatt på alvor som nynorskbruker av UiO. Mitt hovedmål blir ikke verdsatt og respekt. Situasjonen er veldig synd for de som bryr seg om språk, sier Fauskanger.

UiO får også kritikk fra førstekonsulent Astrid Marie Grov i Språkrådet.

UiO gjør det dårlig på slike undersøkelser, i likhet med mange andre universiteter.

Astrid Marie Grov, førstekonsulent i Språkrådet

–⁠ UiO gjør det dårlig på slike undersøkelser, i likhet med mange andre universiteter. UiO har likevel et spesielt ansvar som landets største utdanningsinstitusjon til å i hvert fall oppfylle kravene i målloven. De setter en standard for andre, og den burde være positiv, sier Grov.

Tiltaksplan for nynorsk

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe er ikke fornøyd med resultatene.

–⁠ Det er selvsagt for dårlig. Denne tilbakemeldingen er imidlertid så konkret at jeg forventer at dette blir raskt rettet opp, sier hun.

Språkrådet opplyser at det ikke finnes noen straffetiltak i målloven. De er derfor avhengig av velvilje for at tiltak for å bedre situasjonen skal bli gjennomført. UiO har i sin tiltaksplan for nynorsk et konkret mål om nynorsk på nettsidene sine. Nynorskprosenten skal være 10 prosent innen 2015.

Selv om UiO skulle nådd målet om 10 prosent nynorsk innen 2015, ville de fortsatt være langt unna å oppfylle mållovens krav om 25 prosent.

–⁠ Det går fremover, og vi arbeider stadig bedre. Dette har med kapasitet å gjøre hvor Språkrådets krav er blant de mange og ulike krav fra myndigheter utenfor UiO, sier Bjørneboe.

–⁠ UiO tar på alvor alle de krav som påligger oss. Vi arbeider derfor seriøst med dette, sier hun.

Prioriteringer

–⁠ Er du skuffet over at man ikke har kommet lenger med dette?

–⁠ Så lenge vi ikke oppfyller lovens krav, kan man ikke være fornøyd. Men jeg er fornøyd med fokuset vi har på det, sier Bjørneboe

–⁠ Hvorfor er det så vanskelig å oppfylle nynorskkravene?

–⁠ Jeg tror det har noe å gjøre med prioriteringene av dette området. Det er derfor vi må holde fokus og være bevisst. Jeg tror vi må ta dette med enda større grad av alvor, for når UiO først bestemmer seg for noe, så får vi det til, sier Bjørneboe.