ENKELT VALG: -- Da jeg kom hit hadde jeg ikke noe nettverk og kjente ikke byen, og da var studenthelsetjenesten den letteste måten å finne en lege på, sier sørafrikanske Christopher Engel som har studert i Norge siden 2009. Derimot var han ikke klar over at han kan få tilbake pengene besøkene hos SiO-legen koster ham.
ENKELT VALG: –⁠ Da jeg kom hit hadde jeg ikke noe nettverk og kjente ikke byen, og da var studenthelsetjenesten den letteste måten å finne en lege på, sier sørafrikanske Christopher Engel som har studert i Norge siden 2009. Derimot var han ikke klar over at han kan få tilbake pengene besøkene hos SiO-legen koster ham.

Slik blir ditt nye helse­tilbud

Til høsten blir det store endringer i helsetilbudet for Oslo-studentene. Ifølge høyskolerepresentanter vil mange studenter tape på den nye ordningen.

Studerer du ved et lærested som frem til nyttår tilhørte Oslo- og Akershushøgskolenes studentskipnad (OAS), har du kunnet benytte deg av andre helseordninger enn studentene i den gamle Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Men med den nye felles studentsamskipnaden skal helsetilbudet gjøres likt for alle.

Velferdstinget i Oslo og Akershus går nå inn for en helseordning som ligner på tilbudet i gamle SiO, med egenproduserte tjenester innen allmennhelse, tannhelse og psykologisk og fysisk rådgivning. Studentene vil kunne få refundert både vanlige legetimer og konsultasjoner hos spesialist, men kun dersom de har fastlege hos SiO.

Vil ikke bytte fastlege

Det betyr at tidligere OAS-studenter kan vente seg store endringer i helsetilbudet fra høsten av.

«Jeg er svært misfornøyd med den nye ordningen, og tror ikke dette er det beste for studentene.»

Kai Roger Vatne, studentrepresentant fra Høgskolen i Akershus

–⁠ Jeg er svært misfornøyd med den nye ordningen, og tror ikke dette er det beste for studentene, uttaler studentrepresentant fra Høgskolen i Akershus, Kai Roger Vatne.

Fordi det ikke har eksistert egne legesentre for studentene i OAS, har disse frem til i dag fått refundert kostnader til besøk hos sin vanlige fastlege. Nå vil VT i stedet at det bygges et eget lege- og tannlegesenter i sentrum som studentene kan gå til når de trenger medisinsk hjelp.

Vatne mener en kombinasjon av de to tidligere modellene hadde vært å foretrekke.

–⁠ Det beste ville vært en valgfri ordning, der man selv kan bestemme om man vil ha fastlege i samskipnaden. Den nye ordningen vil ikke favne om alle fordi ikke alle studenter kan eller er villige til å bytte lege. Disse vil nå falle utenfor og ikke få en krone i støtte, sier han.

Gjør unntak for kronisk syke

–⁠ Jeg har selv astma og allergi, og går til en lege som kjenner min historie. En kan selvfølgelig overføre sykdomsjournalen, men det er likevel mange personlige ting som bare en lege en har hatt i mange år kan vite, mener Vatne.

I VT vedtak står det at «studenter som kan dokumentere kronisk sykdom eller lidelse kan også få refusjon uavhengig av om de har fastlege i SiO.»

Vatne får derfor selv beholde sin fastlege, men synes ikke løsningen er tilstrekkelig.

–⁠ Det er mange som ikke har kroniske sykdommer, men som likevel har vært mye hos legen sin. De burde fått muligheten til å velge, sier han.

Mister gratis tannlegetilbud

Harmoniseringen av helsetilbudet i den nye samskipnaden fører også til at høgskolestudentene må gi avkall på det såkalte Helsefondet. Mens SiO-studentene har måttet betale av egen lomme for tannlegebesøk, har OAS-studenter kunnet få dekket utgiftene gjennom dette fondet.

–⁠ Det er bekymringsverdig at den nye ordningen ikke innebærer tilbud om refusjon for tannhelsetjenester. Vi ønsker at det opprettes et tannlegekontor i sentrum som studentene kan benytte enten veldig billig eller kostnadsfritt, sier studentparlamentsleder ved HiO, Daniel Massie.

Tidligere gav Helsefond-ordningen også OAS-studentene rett til refusjon for utgifter til blant annet briller, linser og prevensjon, men dette tilbudet ble fjernet allerede i januar i år.

–⁠ Hvis en måler SiO opp mot det gamle helsetilbudet i OAS, vil den nye ordningen naturlig komme til kort. Vi mister et bedre tilbud for å få et overordnet tilbud til all Oslos studenter, innrømmer Massie.

Vurderer å øke semesteravgiften

Leder av VT, Magnus Nystrand, forklarer nedleggingen av Helsefondet med at den var for dyr å videreføre når den skulle gjelde alle studentene.

–⁠ Helsetjenestene finansieres gjennom semesteravgiften studentene betaler, og skulle man beholdt Helsefond-ordningen, ville det blitt vanskelig å gi penger til andre formål. Men vi skal vurdere muligheten for et bedre tannhelsetilbud i sammenheng med diskusjonen om en økning av semesteravgiften, lover han.

I dag er helsetilbudet den desidert største utgiftsposten for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. I 2010 brukte SiO nesten halvparten av semesteravgiftspengene på helse, til sammen 14,6 millioner kroner.

Massie stiller seg uforstående til at ikke tilbudet kan opprettes med dagens budsjett.

–⁠ Hvis man ikke har råd til å opprette et tannlegekontor i sentrum, er det veldig naturlig å spørre hvor alle disse millionene man sparer ved å kutte i de tidligere OAS-tilbudene nå går. SiO har et budsjett på 1 milliard så det finnes penger til slike tiltak, spørsmålet er hva som prioriteres, sier han.