LØNN FOR STREVET: Studentpolitikere går nå inn for å følge opp forslaget om å kompensere frivillige verv med studiepoeng. Forslaget fremmes av Karl Kristian Kirchoff og DNS-styret.
LØNN FOR STREVET: Studentpolitikere går nå inn for å følge opp forslaget om å kompensere frivillige verv med studiepoeng. Forslaget fremmes av Karl Kristian Kirchoff og DNS-styret.

Krever studie­poeng for frivil­lighet

Studentpolitikerne stiller seg bak forslaget, som tidligst vil gjennomføres i 2012.

–⁠ Vi er veldig glad for at studentpolitikerne har plukket opp dette forslaget. Jeg har sett over resolusjonen fra SP, og det virker som om de går sterkt inn for å støtte kravene som både vi og andre frivillige foreninger har foreslått, sier Karl Kristian Kirchoff, leder for Det norske studentersamfund (DNS).

Det er hovedstyret i DNS som har fremmet forslaget om å kompensere frivillige verv med studiepoeng. Håpet er å få på plass et fag som skal være mulig å kombinere ved siden av et frivillig lederverv.

Nå stiller også Studentparlamentet (SP) seg bak ordningen, etter at Sosialdemokratene fremmet saken på tirsdagens SP-møte

–⁠ Alternativ til lønn

–⁠ Sosialdemokratene støtter opp om forslaget fra DNS fordi vi ønsker at ledere i store foreninger skal få et fag som er relevante for dem, sier Mari Helén Varøy, leder i Sosialdemokratene.

–⁠ Dette handler om at folk havner bakpå med studieprogresjonen, og ikke makter å kombinere studier og verv. Faget kan være et alternativ til dagens ordning med økonomisk kompensasjon til studentutvalgsledere.

Uklart hvem som skal med

Saken tas opp i læringsmiljøutvalget torsdag 31. mars. Der sitter fire representanter fra Universitetet i Oslo (UiO) og fire representanter fra SP. Både Varøy og Kirchoff mener man må ta en grundig diskusjon om hvem som skal få mulighet til å ta faget.

–⁠ Vi skal prøve å finne løsninger som gjør dette faget så bredt som overhodet mulig, slik at alle kan være med, uavhengig av hvilken del av campus de kommer fra. Det bør være størrelsen på foreningen, samt hvor stort økonomisk og juridisk ansvar man sitter med som skal avgjøre hvem som får mulighet til å ta faget, sier Kirchoff.

–⁠ I første omgang ønsker vi å trekke inn de største studentutvalgene, sier Varøy.

Tidligst klart i 2012

Det er lite trolig at dagens foreningsledere vil få noe utbytte av ordningen. Universitetet må avgjøre hvorvidt et slikt fag skal opprettes, og det er også uklart hvordan faget skal organiseres.

–⁠ Høyst sannsynlig vil ikke dette være mulig å gjennomføre før 2012. Men dette er et tydelig ønske fra de frivillige foreningene, som nå også har fått støtte fra studentpolitikerne. Dersom læringsmijøutvalget stemmer for, må UiO innse at dette er noe studentene vil ha, sier Kirchoff.