FIKK IKKE MEDHOLD: Den avskjedigede middelalderhistorikeren Arnved Nedkvitne tapte i Borgartinget i dag.
FIKK IKKE MEDHOLD: Den avskjedigede middelalderhistorikeren Arnved Nedkvitne tapte i Borgartinget i dag.

Nedkvitne tapte igjen

Nedkvitne fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett. Avskjedigelsen professoren i middelalderhistorie er ikke et brudd på ytringsfriheten, mener retten.

I dag, fredag, ble lagmannsrettens dom i Nedkvitne-saken offentliggjort. Den avskedigede professoren i middelalderhistorie fikk ikke medhold i retten for at oppsigelsen var usaklig.

«Staten ved Universitetet i Oslo har vunnet saken fullt ut» heter det i lagmannsrettens dom.

Universitetet i Oslo har dermed vunnet i to rettsinstanser. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe sier i en pressemelding at universitetet er tilfreds med dommen.

–⁠ Det kan nå bli satt en sluttstrek for en langvarig og vanskelig personalsak, sier Bjørneboe.

Lot være å møte ledelsen

Nedkvitne mener at arbedsmiljøet på instituttet var dårlig, og mener han ble motarbeidet og mobbet av ledelsen på instituttet. Han lot derfor være å møte ledelsen til en rekke samtaler om arbeidsmiljøet ved instituttet.

Det at Nedkvitne nektet å møte til disse samtalene er universitetets begrunnelse for avskjedigelsen.

–⁠ Nedkvitne har avskåret seg fra muligheten til dialog om sine synspunkter om hva som ville bedre arbeidsmiljøet ved instituttet.

Borgarting lagmannsrett

Lagmannsretten mener at Nedkvitne ved ikke å møte ledelsen har «avskåret seg fra muligheten til dialog om sine synspunkter om hva som ville bedre arbeidsmiljøet ved instituttet.»

Ikke brudd på ytringsfriheten

Nedkvitne mener at avskjedigelsen var basert på hans ytringer om fagpolitiske spørsmål ved instituttet, og at avgjørelsen av om å avsette ham derfor er et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonens paragraf om ytringsfrihet for tjenestemenn.

Lagmannsretten sa seg ikke enig.

–⁠ Det er ikke ytringene i seg selv, men de konsekvenser de over tid har hatt for

arbeidsmiljøet for en del kollegaer, herunder kollegaer i ledelsen ved instituttet, og

Nedkvitnes unnlatelse av å gå i reell dialog om disse forholdene, som i hovedsak bærer Avskjedsvedtaket, heter det i dommen.

Prinsipiell sak

Likevel mener et mindretall i lagmannsretten at Nedkvitne ikke bør bære de fulle saksomkostningene i saken på grunn av sakens prinsipielle sider.

–⁠ Det har ikke tidligere har vært behandlet sak om avskjed av en vitenskapelig ansatt ved et universitet med grunnlag i konflikter og arbeidsmiljømessige utfordringer utløst av ytringer, heter det i mindretallets dissens.