EN AV FÅ: – Vi har et veldig stort behov for folk med minoritetsbakgrunn i politiet. Jeg har blitt brukt som tolk ved flere anledninger, forteller politistudent Rodrigue Nzoyibuka.
EN AV FÅ: – Vi har et veldig stort behov for folk med minoritetsbakgrunn i politiet. Jeg har blitt brukt som tolk ved flere anledninger, forteller politistudent Rodrigue Nzoyibuka.

Mino­ri­tets­an­delen stuper

Andelen studenter med minoritetsbakgrunn ved Politihøgskolen har falt med 47 prosent fra 2009 til 2010.

BEKYMRET: Studentrådsleder Andreas Adolfsen tror at manglende mangfold i politiet kan skape grobunn for mer kriminalitet i samfunnet.
BEKYMRET: Studentrådsleder Andreas Adolfsen tror at manglende mangfold i politiet kan skape grobunn for mer kriminalitet i samfunnet.

–⁠ Politiyrket har ofte lav status blant minoriteter fordi det er lavt lønnet. Derfor velger mange yrker som er bedre betalt, som for eksempel medisin eller jus, sier politistudent Hassan Ali Mirza.

Mirza går første året på Politi-høgskolen i Oslo (PHS), og har foreldre fra Pakistan. Han tror både holdninger og foreldrenes ønsker har mye å si for minoritetsungdoms yrkesvalg.

–⁠ Politiyrket er høyt respektert blant nordmenn, men det samme gjelder ikke hos minoritetsgrupper fra land hvor politistyrken er korrupt. Ofte har også foreldrenes ønsker mye å si. Mine foreldre stilte seg tvilende til mitt ønske om å bli politi i begynnelsen, sier han.

Tall fra PHS viser at kun 22 av totalt 720 studenter, tre prosent, ved skolen har minoritetsbakgrunn. Dette er en kraftig nedgang fra 2009, hvor tallet var 32 studenter av totalt 552, seks prosent.

Tillitssvikt

Mirza tror at tilliten mellom befolkningen og politiet kan bli svekket med et lavt antall minoritetspersoner i politikorpset.

–⁠ Befolkningen i Norge er mangfoldig, og man trenger også mangfold i politiet. Det kan være lettere for politifolk med minoritetsbakgrunn å forstå andre kulturer. Jeg ville for eksempel hatt forståelse for at en kvinne med hijab ikke hadde ønsket å bli kroppsvisitert av en mann, sier Mirza.

Mirza skulle ønske det var flere minoritetsungdommer som valgte politiyrket, og går selv inn for å oppfordre disse til å søke.

–⁠ Hver gang jeg treffer unge minoritetsfolk, snakker jeg med dem om yrket mitt og prøver å få dem til å søke.

Færre minoritetssøkere

Andelen med minoritetsbakgrunn som søker seg til PHS, har også sunket betraktelig. I toppåret 2008 hadde syv prosent av søkerne minoritetsbakgrunn, mens det i 2010 kun var tre prosent.

Rodrigue Nzoyibuka er fra Burundi, og går tredje året ved PHS. Han tror ikke nødvendigvis at PHS bruker rett taktikk for å nå frem til minoritetsmiljøene.

–⁠ At det er så få søkere til PHS med minoritetsbakgrunn, tror jeg kan skyldes for dårlige rekrutteringsmetoder. Det er viktig å skape tillit, og da må man aktivt oppsøke forskjellige minoritetsmiljøer. Å besøke dem trenger ikke være relatert til en kriminell handling, sier han.

Manglende ressurser

Nzoyibuka trekker også frem mangelen på ressurser som en mulig forklaring.

–⁠ Det er for få ressurser i politiet, og man har lite midler til overs til å bruke på dette området. Uten minoriteter i politiet vil det oppstå manglende forståelse for enkeltmiljøer, og man må bruke unødige ressurser på oppklaring.

–⁠ Mange straffbare handlinger begås av folk med minoritetsbakgrunn. For å løse en slik sak, må man gjøre mer enn å bare pågripe dem, sier Nzoyibuka.

Nzoyibuka tror også at de høye inntakskravene kan virke avskrekkende på potensielle søkere med minorietsbakgrunn.

–⁠ Har man for eksempel for dårlig karakter i norsk, kommer man ikke inn på Politihøgskolen. PHS har startet opp et svømmeprogram for å hjelpe minoriteter til å oppfylle de fysiske kravene. Men det finnes kanskje andre områder hvor søkere med minoritetsbakgrunn også trenger hjelp, sier han.

–⁠ Grobunn for kriminalitet

Andreas Adolfsen, leder for studentrådet ved PHS, mener at den lave andelen minoritets-studenter kan skape grobunn for mer kriminalitet. Han har selv observert at enkelte minoritetsgrupper er helt fraværende ved skolen.

«Jeg har sett at enkelte grupper ikke er representert i det hele tatt, som for eksempel somaliere.»

Andreas Adolfsen, leder i studentrådet ved PHS

–⁠ Jeg har sett at det er enkelte grupper som ikke er representert i det hele tatt, som for eksempel somaliere. Jeg skulle gjerne visst hvordan man bedre kan rekruttere disse, sier han.

Han tror at statens synlighet i det norske samfunnet kan virke avskrekkende på mange med minoritetsbakgrunn.

–⁠ Mange land i verden har et helt annet forhold til staten enn vi i den vestlige verden har. I første møte med Europa kan man nesten bli skremt av at det faktisk er staten som henter søppelet, og gjemme seg fordi man er redd for det staten representerer. Dette sier noe om hvor lang vei vi har å gå, sier Adolfsen.

Jobber iherdig

Kommunikasjonssjef ved PHS, Torill Gulbrandsen, fremhever at skolen jobber iherdig for å tiltrekke seg flere minoritetssøkere

–⁠ Vi har ansatt en ny politioverbetjent ved seksjon for opptak som selv har minoritetsbakgrunn, og som skal jobbe direkte med å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn. Vi har også arrangert ulike informasjonskvelder, sier hun.

–⁠ I tillegg skal vi starte opp et nytt studium, «Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn», som retter seg mot de som allerede er i jobb.

Gulbrandsen mener likevel at PHS må bli flinkere til å rekruttere fra denne gruppen.

–⁠ Vi ønsker at studentmassen skal speile befolkningen, og må jobbe mer for å øke søkertallet, sier hun.