TØFF TID: - Det har vært tøft for meg og kjæresten min. Det er ikke morsomt å lese løgner om seg selv i avise, sier Ola Vassli, tidligere lektorstudent ved UiO.
TØFF TID: - Det har vært tøft for meg og kjæresten min. Det er ikke morsomt å lese løgner om seg selv i avise, sier Ola Vassli, tidligere lektorstudent ved UiO.

–⁠ Jeg burde holdt kjeft

I fjor høst kritiserte lektorstudent Ola Vassli studiet sitt ved UiO. Nå angrer han, etter det han beskriver som represalier fra instituttledelsen.

–⁠ Jeg angrer på at jeg ikke holdt kjeft. Saken har vært en stor belastning for meg, sier tidligere lektorstudent Ola Vassli.

Det var læringsutbyttet fra Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo (UiO) Vassli var kritisk til da han uttalte seg i Universitas i september i fjor. Han mente, og mener fortsatt, at pensum og teori fra utdanningen ikke har forberedt ham på skolehverdagens realiteter.

–⁠ Ble skjelt ut

Vassli forteller at de første reaksjonene kom under et seminar like i etterkant av Universitas-artikkelen.

–⁠ Jeg ble invitert på et seminar hvor jeg kom med kritikk. Det var elektrisk i rommet, og i pausen ble jeg skjelt ut av en som viste seg å være førsteamuensis, sier Vassli.

Saken ble heftig debattert på Universitas sine nettsider, noe som senere førte til saker i Dagens Næringsliv (DN) og Utdanningsnytt.

–⁠ Ville sverte meg

Vassli reagerer på intervjuene instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Sølvi Lillejord gjorde med DN og Utdanningsnytt i månedsskiftet oktober-november. I disse intervjuene forteller Lillejord at Vassli ble invitert til en samtale, men ikke møtte opp. Til DN uttalte hun at kritikken fra Vassli var »... helt urimelig og uten troverdighet.»

«Jeg føler at argumentasjonen fra ILS handlet om å sverte meg.»

Ola Vasslie, tidligere lektorstudent

–⁠ Jeg føler at argumentasjonen fra ILS handlet om å sverte meg, og jeg oppfatter det som represalier etter å ha kommet med faglig kritikk av studiet, sier Vassli.

Han forteller at han aldri ble invitert til noe møte, på tross av at all hans kontaktinformasjon lå tilgjengelig og ledelsen tidligere hadde kontaktet ham for å delta på seminaret. Han viser til sin e-post-korrespondanse med instituttet, hvor møteinvitasjonen først kom etter intervjuet DN.

–⁠ Det har vært tøft for meg og kjæresten min. Det er ikke morsomt å lese løgner om seg selv i avisa.

Saken avsluttet

I slutten av november deltok Vassli på et møte med dekan Vibeke Grøver Aukrust ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet og instituttleder Lillejord.

–⁠ Dekanen snakket på vegne av instituttlederen, og det eneste instituttlederen sa var at hun var overrasket over at jeg ikke hadde møtt opp på hennes kontor tidligere. Etter tre minutter ble møtet hevet, og dekanen mente saken var løst. Ingen av mine spørsmål ble besvart, sier Vassli.

Fakultetet konstaterte før jul at saken var ferdig behandlet og avsluttet.

–⁠ Jeg har fått lite informasjon om hva som har skjedd med varslingen etter at jeg var på møtet. Jeg er bekymret for at dette blir stående som en måte man løser ting på i tiden fremover, sier Vassli.

Ville svare på e-post

Instituttleder ved ILS Sølvi Lillejord ønsket kun å svare på e-post. Universitas fikk dermed ikke muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål.

På spørsmål om hvordan ILS har behandlet Ola Vassli i etterkant av at han rettet faglig kritikk mot PPU, svarer Lillejord:

«Ola Vassli ble invitert til møte med instituttledelsen. Han ønsket selv å utsette møtet til etter praksisperioden. Møtet er nå avholdt. Ellers har han gjennomført studiet og er nå ferdig med PPU.»

Lillejord skriver imidlertid at hun har beklaget uttalelsene til Utdanningsnytt der hun siteres på at «Vi har invitert Ola Vassli, som er en av dem som har gått sterkest ut mot oss, til en samtale, men han ønsker ikke å møte oss og sier han ikke har tid.»

«Det som var uriktig i denne saken har jeg beklaget – både i Utdanningsnytt og overfor Ola Vassli», skriver Lillejord.

På spørsmål om instituttet er åpent for faglig kritikk svarer Lillejord:

«Ja. Få studier evalueres og kvalitetssikres så hyppig som PPU. Evalueringene ligger åpent tilgjengelig på instituttets hjemmeside. Vi gjennomfører midtveis- og sluttevaluering av PPU med høy svarprosent. De aller fleste er svært godt og godt fornøyde. Studentene blir også invitert til å gi sine synspunkter på studiet i anonymisert form og har anledning til å gi tilbakemeldinger i åpne felt.»

–⁠ Til Dagens Næringsliv og Utdanningsnytt har du uttalt: «Vi har invitert Ola Vassli, som er en av dem som har gått sterkest ut mot oss, til en samtale, men han ønsker ikke å møte oss og sier han ikke har tid. Han sa at han i sitt innlegg at han ikke hadde vært på én forelesning og heller ikke lest pensum. Hvilke grunnlag har han da for å kritisere ILS?» Vassli mener dette ikke stemmer i form av at han har vært svært tilgjengelig. Mener du fremdeles at dette er sant?

«Det som var uriktig i denne saken har jeg beklaget – både i Utdanningsnytt og overfor Ola Vassli. Vi har også gjort det vi kunne for å få anonymisert den delen av intervjuet som lå elektronisk tilgjengelig.»

–⁠ Underveis i prosessen tok ILS kontakt med PR-rådgivning fra kommunikasjonsavdelingen , hvorfor valgte dere å benytte dere av dette fremfor å ha en åpen dialog?

«Vi har invitert til dialog og har ikke gjort noe i stedet for. «

–⁠ I etterkant av leserinnlegget Ola Vassli sendte til Universitas, «useriøs kultur ved PP» postet en ansatt ved ILS en intern e-post sendt av Vassli under innlegget på Universitas sin hjemmeside. Forstår du at Vassli føler at hans faglige kritikk blir møtt med personlige represalier?

«I vår interne gjennomgang av Vasslis kritikkpunkter mot ansatte ved ILS som har blitt fremsatt i media har det kommet frem at innholdet i den mailen som du refererer til her var ros av undervisningen og forslag om å nominere en av våre ansatte til undervisningsprisen. Det er leit at dette oppleves som represalier.»

–⁠ Etter det som skulle være et dialogmøte 25. november, har både Eivind Solfjell og Vassli hevdet at det ikke har vært grunnlag for å kalle det et møte grunnet at møtet tok tre minutter og at referenten også var dekan. De hevder også at at du ikke ville uttale deg om annet enn at du var overrasket over at Vassli ikke hadde kommet opp til ditt kontor for å ta opp saken. Hva tenker du om dette?

«Møtet tok mer enn en halvtime, og referenten var en av seniorkonsulentene ved fakultetet.»

–⁠ Kritikken som Vassli har rettet mot dere har blit slått ned på som useriøs og uten substans. Likevel har den delen av pensum som Vassli har rettet kritikk mot blitt skiftet ut. Hva tenker du om dette?

«Etter det jeg kjenner til har ikke Vassli rettet kritikk mot konkrete deler av pensum. Revisjon av studielitteratur skjer jevnlig, og etter at studentene ved Lektorprogrammet leverte en rapport med forslag til forbedringer av PPU, har instituttledelsen sammen med studentrepresentantene arbeidet systematisk med studiekvaliteten. Vi har aktive og konstruktive studenter som er godt representert i alle råd og utvalg. ILS har tradisjon for å invitere studentene til deltakelse og medvirkning i faglige sammenhenger ut over organer med formell studentrepresentasjon, eksempelvis i ulike faglige utvalg og ved tilsettinger hvor studentene er med både under prøveforelesninger og intervju til faglige stillinger.»