Målte strålingen ved UiO: Sissel Halmøy i Folkets Strålevern og måleingeniør i Teanor Vidar Skipenes målte tirsdag denne uken det elektromagnetiske strålenivået utenfor Det humanistiske fakultet ved UiO. Målingene var godt over det Folkets Strålevern mener er forsvarlig, men langt under Statens stråleverns grenseverdier.
Målte strålingen ved UiO: Sissel Halmøy i Folkets Strålevern og måleingeniør i Teanor Vidar Skipenes målte tirsdag denne uken det elektromagnetiske strålenivået utenfor Det humanistiske fakultet ved UiO. Målingene var godt over det Folkets Strålevern mener er forsvarlig, men langt under Statens stråleverns grenseverdier.

Presses til å sette opp stråle­an­tenne

UiO ble denne måneden presset av departementet til å godta at det monteres en ny mobilantenne på taket. Flere er bekymret for strålingen som antennen avgir.

Antenner til besvær: Disse mobilantennene tilhører Telenor og Netcom og står på taket til Universitetet i Oslo. Universitetet har strittet imot monteringen av enda en antenne, men ble i denne måneden presset av Kunnskapsdepartementet til å gi seg i saken.
Antenner til besvær: Disse mobilantennene tilhører Telenor og Netcom og står på taket til Universitetet i Oslo. Universitetet har strittet imot monteringen av enda en antenne, men ble i denne måneden presset av Kunnskapsdepartementet til å gi seg i saken.

–⁠ Det finnes forskning som viser at man kan få redusert læreevne og dårligere hukommelse hvis man blir utsatt for elektromagnetisk stråling, sier Sissel Halmøy, generalsekretær i grasrotorganisasjonen Folkets Strålvern.

Den elektromagnetiske strålingen Halmøy sikter til kommer blant annet fra Telenor og Netcoms to mobilantenner plassert ved Universitetet i Oslo (UiO). Universitetet har ligget i konflikt med mobilnettselskapet Mobile Norway siden januar i år om utbygging av enda en antenne.

Etter press fra departementshold får mobilselskapet nå sette opp antennen mot UiOs vilje.

–⁠ Studenter blir syke

–⁠ Det er ikke tvil om at departementene ønsker at vi skal tillate dette, og derfor så tillater vi det. Men jeg står for den argumentasjonen vi har brukt – at vi finner dette uheldig, sier teknisk direktør Frode Meinich.

Meinich begrunner UiOs standpunkt med at det vil medføre ekstraarbeid for universitetet, samt at de stiller spørsmålstegn ved den elektromagnetiske strålingen som antennene avgir.

Grasrotorganiasjonen Folkets Strålevern jobber imot det de mener er utstrakt bruk av teknologi som avgir farlig stråling. Generalsekretær Halmøy er veldig kritisk til at UiO brukes som base for mobilselskapenes antenner, og den elektromagnetiske strålingen som følger med dem.

Strålingen som mobilantennene avgir, er innenfor grenseverdiene til Statens strålevern. Halmøy mener disse grenseverdiene er satt altfor høyt, og at særlig de som er følsomme for elektromagnetisk stråling får problemer med mobilantennene.

–⁠ De som er el-overfølsomme blir syke av strålingen som allerede finnes ved UiO. Det blir en økning med den nye antenna, men den vil ikke bli dramatisk, sier Halmøy.

–⁠ Ville blitt syk på UiO

Kenneth Abrahamsen studerer fysioterapi ved Høgskolen i Oslo, og har store problemer med elektromagnetisk stråling. Han forteller at han blir syk av de trådløse nettverkene og PCene som finnes ved skolen.

–⁠ Jeg merker først litt trykkfølelse i hodet, litt som følelsen av at man får influensa. Men den verste reaksjonen kommer gjerne et par timer etter at jeg har blitt utsatt for strålingen. Da blir jeg veldig svimmel og til dels kvalm, sier Abrahamsen.

Abrahamsen mener han ville blitt svært dårlig hvis han hadde studert ved Det humanistiske fakultet ved UiO, der mobilsenderne er plassert.

–⁠ Jeg hadde fått store problemer allerede før den tredje antennen hadde kommet opp. En uke eller to uker i det bygget der, så hadde jeg vært mer eller mindre sengeliggende, sier Abrahamsen.

–⁠ Ingen helserisiko

Mobile Norways eiendomssjef, Arild Sunde, forteller at de bygger ut antennene i tråd med Statens stråleverns anbefalninger, og at Strålevernet mener det ikke finnes noen helsemessig risiko med deres antenner.

–⁠ Skal man oppholde seg i en by, kan man ikke unngå radiobølger som lager elektromagnetiske felt. Ved universitetet er det hverken mer eller mindre enn ellers i Oslo, sier Sunde.

Han forteller at de tar de som har blitt syke på alvor, og at han tror på at de føler ubehag med elektromagnetisk stråling.

–⁠ Men hvis vi skulle unngått disse ulempene, kunne vi ikke hatt mobilnett og trådløse nettverk overhodet. Det er for de fleste vanskelig å tenke seg en tilværelse uten mobiltelefon.