Må endre navn: The Scandinavian University driver med villende markedsføring og får studenter til å tro at det er et universitet, sier Lars Vasbotten i KD.
Må endre navn: The Scandinavian University driver med villende markedsføring og får studenter til å tro at det er et universitet, sier Lars Vasbotten i KD.

Jukser med univer­si­tets­status

Flere institusjoner misbruker universitets- og høyskoletitler. Dette vil Kunnskapsdepartementet sette en stopper for.

–⁠ For å kalle seg universitet i Norge, må institusjonen ha fått akkreditering som universitet eller fått dispensasjon fra departementet til å bruke universitetsbegrepet i sitt navn, sier Lars Vasbotten, avdelingsdirektør i Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD).

Ikke universitet: The Scandinavian University
Ikke universitet: The Scandinavian University

The Scandinavian University ble i mars i år pålagt av KD å endre navn, siden det ikke er et godkjent universitet.

–⁠ The Scandinavian University driver med villedende markedsføring og får studenter til å tro at det er et universitet, sier Vasbotten.

Skolen, som beskriver seg som et internasjonalt universitet med over 300 forelesere, lovet at de skulle søke om akkreditering og godkjenning til å bruke universitetstittelen.

Ikke mottatt søknad

Syv måneder etter har Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fremdeles ikke mottatt noen søknad fra The Scandinavian University. Likevel kaller skolen seg fortsatt et universitet på sine nettsider.

–⁠ NOKUT kjenner til institusjonen og har tidligere gjort en henvendelse til departmentet uten å ha hørt noe mer om saken etter den tid. Vi har nå tatt kontakt med departementet på nytt om saken på bakgrunn av Universitas sin henvendelse, sier Runar Todok, kommunikasjonssjef i NOKUT.

Også Vasbotten sier de vil vurdere behovet for videre oppfølging i saken.

Ikke alene

The Scandinavian University er imidlertid ikke alene om å bruke en tittel de ikke har godkjenning for. Andre skoler som har blitt pålagt å endre navn er Den reisende høyskole, Biopathøyskolen og Akupunkturhøyskolen. Sistnevnte har i senere tid fått studietilbud akkreditert av NOKUT, og kan nå med rette bruke betegnelsen høyskole.

–⁠ I tillegg har enkelte virksomheter som har markedsført sine studietilbud som

bachelor- eller masterstudier, uten å ha akkreditering for dette, blitt anmodet om å

endre sin markedsføring, sier Vasbotten.

Folkeuniversitetet og Kvinneuniversitetet har fått dispensasjon fra lovgivningen som kom i 2005.

–⁠ Det er fordi de ikke utgir seg for å være en høyere utdanningsinstitusjon, og at de allerede er innarbeidede navn, sier Vasbotten.

Universitas har ved gjentatte anledninger forsøkt å komme i kontakt med The Scandinavian University uten å få svar.