KVALITETSVINNER: Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes tror studentmiljøet i Trondheim er grunnen til at studentene velger NTNU fremfor UiO.
FOTO: Eivind Sponga (Under Dusken)
KVALITETSVINNER: Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes tror studentmiljøet i Trondheim er grunnen til at studentene velger NTNU fremfor UiO. FOTO: Eivind Sponga (Under Dusken)

Studentene har talt: –⁠ NTNU er best

41 prosent av norske studenter mener de får høyest kvalitet på utdanningen ved NTNU, mot 20 prosent som mener Universitetet i Oslo er best.

–⁠ Det er selvfølgelig hyggelig å få et slikt skussmål fra studentene. Vi vet jo at NTNU er et populært studiested, sier rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes.

En undersøkelse Sentio har utført for Universitas viser at hele 41 prosent av Norges studenter mener de får høyest kvalitet på utdanningen ved NTNU i Trondheim. Universitetet i Oslo (UiO) er ifølge studentene Norges nest beste utdanningsinstitusjon med 20 prosent, målt i kvalitet på utdanningen.

Digernes sier han tror mye av grunnen til at NTNU tiltrekker seg mange gode studenter, og har et såpass godt omdømme blant studentene, kommer av det gode studentmiljøet i Trondheim.

–⁠ En del av effektene her er at de som nettopp har begynt har sin informasjon fra venner og bekjente. Kamerater som kommer hjem fra første semester skryter av byen og studentmiljøet, og påvirker dermed yngre studenter til å velge NTNU, sier Digernes.

Han sier han ikke vet hvordan de andre utdanningsinstitusjonene jobber, men mener det er tydelig at NTNU har fått betalt for at de har lagt stor vekt på studiemiljø.

–⁠ Trondheim er bra for ingeniører

Masterstudent i samfunnsøkonomi ved UiO, Jarle Dale Slørstad, har studert ved både NTNU og UiO. Han studerte nesten tre år i Trondheim, men er ikke enig i at kvaliteten på studiene er så mye høyere der. Slørstad tror mye av grunnen til at Trondheim har et godt rykte blant studentene kommer av ingeniørstudiene NTNU tilbyr.

–⁠ Folk tror Trondheim er så bra på grunn av ingeniørstudiene. Men når det kommer til samfunnsvitenskapelige fag og andre ikke-ingeniørfag, er forskjellen på kvaliten liten, slik jeg opplever det, sier Slørstad.

Leder i Studentparlamentet ved UiO Mari Helén Varøy er enig med Slørstad. Varøy synes det er synd at UiO ikke kommer like godt ut av undersøkelsen som NTNU, men tror dette skyldes at folk tenker på ingeniørstudiene når de tenker på Trondheim.

–⁠ Jeg tror mange har et inntrykk av at NTNU er bra på grunn av ingeniørstudiene. Men jeg tror likevel studenter ved UiO generelt er fornøyd med kvaliteten på utdanningen, sier Varøy.

–⁠ Opptatt av kvalitet

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen mener at det er naturlig at NTNU er bedre enn UiO på visse områder, og motsatt. Han mener likevel det store bildet viser at UiOs utdanning har høy kvalitet og er attraktiv i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Ottersen mener Samordna opptaks søkertall for 2010, som viser at UiO hadde 33 919 søkere på 5 794 studieplasser mot NTNUs 24 438 søkere på 4 645 studieplasser, er et godt bevis på dette. Altså har UiO 5,8 søkerer per studieplass mot 5,2 ved NTNU.

–⁠ Det er en myte at faktorer som miljø og trivsel er mest avgjørende.

Ole Petter Ottersen, Rektor ved UiO.

–⁠ Vi vet fra tidligere undersøkelser at studenter er opptatt av kvalitet når de søker studieplass. Det er en myte at faktorer som miljø og trivsel er mest avgjørende. Gjennomgangsmelodien er at de som skal studere i Oslo er opptatt av kvalitet på studiene, sier Ottersen.

Ikke attraktiv utdannelse

I 2008 gjennomførte UiO en kandidatundersøkelse ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I undersøkelsen kom det frem at selv om studenter etter fem års studier ved UiO føler seg flinke analytisk og skrivemessig, føler de seg ikke kvalifisert til å forhandle, administrere og koordinere, arbeide effektivt under press i team, kommunisere tydelig, utøve autoritet eller å knytte kontakter.

Sammenlignet med kandidater fra konkurrerende utdanningsinstitusjoner, oppfatter bare litt under halvparten av UiO-kandidatene sin utdannelse som attraktiv på arbeidsmarkedet.

Ottersen mener dette tilsier at UiO har en del å jobbe med for at studentene i større grad skal bli klar over egen kompetanse.

–⁠ Dette resultatet tilsier at UiO bør arbeide både med omdømmetiltak og med bevisstgjøringstiltak overfor studentene om deres egen kompetanse, sier Ottersen.

Står sterkt blant arbeidsgivere

Mens bare litt under halvparten av UiO-kandidatene oppfatter sin utdannelse som attraktiv på arbeidsmarkedet, er det mye som kan tyde på at arbeidsgiverne faktisk er mer fornøyd med kandidatene enn kandidatene selv.

–⁠ Resultater fra en arbeidsgiverundersøkelse vi gjennomførte i 2006, viser at nær 90 prosent av de arbeidsgiverne som har ansatt kandidater fra HF og SV kan tenke seg å gjøre det igjen, sier Ottersen.

Også ved NTNU merker man at deres studenter har en sterk posisjon i arbeidsmarkedet.

–⁠ Spesielt står vi sterkt blant de som ansetter sivilingeniører. Men det er vanskelig å gjøre en sammenligning mellom institusjoner. Jeg vil tro at de ulike utdanningsinstitusjonene står sterkt på ulike områder, sier Digernes.