ER KLAR: Trygve Wyller tror samfunnet er mer modent for en statlig imamutdanning nå enn for tre år siden. Hvis teologidekanen får det som han vil, kan håpefulle imamspirer ved World Islamic Mission få sin utdannelse ved UiO.
ER KLAR: Trygve Wyller tror samfunnet er mer modent for en statlig imamutdanning nå enn for tre år siden. Hvis teologidekanen får det som han vil, kan håpefulle imamspirer ved World Islamic Mission få sin utdannelse ved UiO.

Ber om penger til imam­ut­dan­ning

Teologisk fakultet har nå bedt om penger til utvikling av et program for utdanning av imamer ved Universitetet i Oslo.

–⁠ Tida er overmoden for å utdanne imamer ved Universitetet i Oslo, sier Trygve Wyller, dekan ved Det teologiske fakulete (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Partiet Venstre foreslo rett etter påske en fellesnordisk statlig imamutdannelse. Wyller stiller seg positiv til forslaget, og har nå levert et innspill til universitetsbudsjettet hvor det bes om satsning på en slik utdanning. Imamutdanningen skal utvikles etter prestestudiemodellen.

–⁠ Det er viktig for samfunnet at utdanning av norske imamer skjer innenfor rammene for diskusjon og forskningsfrihet ved UiO. Islamske ledere bør kjenne godt til norske tankesett og tradisjoner. En norsk statlig imamudanning vil også være et bidrag til religionsdialog, toleranse og respekt, sier Wyller.

LES OGSÅ: Full forvirring om «snikislamisering»

Ønsker samarbeid

Det er imidlertid ikke første gang spørsmålet om islamske studier har blitt tatt opp ved UiO. Et utvalg under ledelse av tidligere prorektor Haakon Benestad jobbet med opprettelsen av et Senter for islamske studier ved UiO for tre år siden. Forslaget ble deretter lagt i en skuff og glemt, først og fremst av økonomiske årsaker og på grunn av den faglige prioriteringsprosessen som den gang pågikk ved UiO, ifølge Benestad. Wyller mener tida nå er overmoden for å ta saken opp igjen.

–⁠ Vi ønsker å minne om at vi alltid har ment at islamstudier med relevans for imamutdanning bør etableres ved UiO, som er den utdanningsinstitusjonen i Norge som har mest kompetanse på islam, Wyller.

Det er et markant skille mellom det å utdanne studenter innen religion, og det å utdanne religiøse ledere.

Wyller ønsker et tverrfakultært samarbeid innenfor rammene av programmet religion i pluralistiske samfunn og i samarbeid med muslimske trossamfunn for å oppnå dette. Han ser for seg et skille mellom den akademiske, forskningsbaserte biten og den praktiske delen av utdanningen. Tilsvarende modell brukes for presteutdanningen ved TF.

–⁠ Det vanskelige i denne saken er ikke islamstudier i seg selv, men hvorvidt islamstudiene skal inngå i en utdanning av imamer. Vi må i så fall samarbeide en del med islamske organisasjoner og sørge for at vi beholder våre prinsipper om forskningsfrihet og uavhengighet. Derfor tror jeg en del emner i tilrettelegging for praksis som imam må foregå i de islamske trossamfunnene, sier Wyller.

LES OGSÅ: Veien mot imamutdanning

Positive trossamfunn

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge Shoaib Sultan, satt i utvalget som avgav en enstemmig innstilling for å opprette et islamsk studieprogram etter to års arbeid i mai 2007. Han har ikke vært i kontakt med TF og Wyller denne gangen, men stiller seg fremdeles positiv til et Senter for islamske studier ved UiO.

–⁠ Det vi ønsker er ikke en spesifikk imamutdanning, men et islamstudium med bredt nedslagsfelt som er åpent for både kommende imamer og andre. Spesialisering og videreutdanning som imam må foregå innenfor de enkelte trossamfunnene, sier Shoaib.

Han ser ikke for seg at emner ved UiO blir obligatorisk for imamer som ansettes i norske moskeer.

–⁠ Trossamfunnene må selv bestemme hvem de vil ansette som imam, men veldig mange vil nok ønske at lederen har gått gjennom islamstudier ved en norsk utdanningsinstitusjon, sier Shoaib.

LES OGSÅ: Mot en ny religionsfrihet?

–⁠ Den beste løsningen

Muslimsk Studentersamfunn stiller seg svært positive til en statlig imamutdanning ved universitetet.

HAR TROEN: – For muslimer i Norge er dette en god løsning, sier Sofian Iqbal Raja, student ved Det medisinske fakultet og leder i Muslimsk Studentersamfunn. Organisasjonen for muslimske studenter har vært en pådriver for imamutdanning ved norske universiteter.
HAR TROEN: – For muslimer i Norge er dette en god løsning, sier Sofian Iqbal Raja, student ved Det medisinske fakultet og leder i Muslimsk Studentersamfunn. Organisasjonen for muslimske studenter har vært en pådriver for imamutdanning ved norske universiteter.

–⁠ Imamutdanning ved universitetet er den beste løsningen både for det norske samfunnet og norske muslimer, sier leder Sofian Iqbal Raja.

Han viser til gode resultater fra USA, hvor staten støtter institusjoner som utdanner imamer.

–⁠ Her har man opplæring i tradisjonell islam som samtidig støtter opp om vestlig demokrati og verdier. Jeg tror vi kan få til denne balansegangen i Norge også, sier Raja.

LES OGSÅ: Åpne for imamutdanning

Skal opp i universitetsstyret

Forslaget om satsning på imamutdanning i kommende budsjett skal nå opp i universitetsstyret. Prorektor Inga Bostad vil ikke si noe om når saken kan forventes ferdigbehandlet.

–⁠ Dette er en sak som vil kreve lang tid og mye diskusjon, sier Bostad.

Hun vil ikke foreløpig ikke uttale seg om hvorvidt man i universitetsledelsen vil lytte til politiske signaler i vurderingsprosessen.

–⁠ Jeg har ingen kommentar utover at vi vil diskutere dette internt før vi bestemmer oss for hvordan vi skal gå fram videre, sier Bostad.

LES OGSÅ: Islam blir snart bachelorprogram

Arbeiderpartiets leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget Marianne Aasen, har uttalt at hun er svært skeptisk til en statlig imamutdanning. Minster for forskning og høyere utdanning Tora Aasland uttalte sist gang i 2008 at hun er positiv til en norsk imamutdanning i statlig regi. Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD) Kyrre Lekve sier at en eventuell beslutning om å opprette en imamutdanning ligger hos UiO, og at KD ikke har noen motforestillinger mot å opprette en slik utdanning.

–⁠ Jeg forstår argumentene om at en imamutdanning i Norge vil kunne ha positive effekter. Vi kommer ikke selv til å ta initiativ til å opprette en slik utdanning, men avventer eventuell beslutning fra UiO, sier Lekve.

LES OGSÅ: Islamsenter i anmarsj