Ledelsen møtte ikke

En fraværende universitetsledelse fikk så øra flagret da Nedkvitne-saken ble debattert på Blindern.

til Nedkvitne-debatt

Det var fullt hus da Akademisk forum arrangerte åpent debattmøte mandag 1. mars. Kristian Gundersen, professor ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), var blant de som gjerne skulle prøvd ut sine argumenter på representantene fra Universitetetsledelsen.

–⁠ Jeg synes det er synd at de som mener noe annet i denne saken ikke møter opp. Det er kulturforskjell mellom de som vil lede fra lukkede rom og de vil ha en kollegial styring med åpen debatt, sier han.

Top- down ledelse

–⁠ Ledelsen har skjøvet arbeidsmiljø foran seg for å statuere et eksempel for å styrke den nye linjeledelsen. Jeg tror det var grunnen til at de ikke prøvde mildere reaksjonssformer enn avskjed, sier Gundersen.

Gundersen understreker viktig-heten av at ytringer i universitetetsmiljøet skal kunne bære preg av de samme metodene som i resten av akademia. Det burde ikke stilles lojalitetskrav til de ansatte slik som i det private.

–⁠ Jeg har forståelse for at pølsefabrikker og departementer kan ha det sånn, men ikke et universitet. Jeg trodde ikke min ytringsfrihet var begrenset av annet enn norsk lov, sier han.

Mange meninger

Flere av debattantene mente at det dårlige arbeidsmiljøet i utgangspunktet er ledelsen sitt ansvar, og Nedkvitne-saken kunne ses på som et symptom på at dette har gått i gal retning.

–⁠ Jeg synes dommen er en skam for Universitetet i Oslo. Årsaken til dårlig arbeidsmiljø ved universitetet er et symptom på at det mangler demokrati og samtidig er innført en ovenfra- ned ledelse med sterk makt til få personer, sier Ulrik Sverdrup, hovedbibliotekar ved fakultetsbiblioteket på MatNat.