SKEPTISK: Benjamin Larsen fra Norsk Tjenestemannslag er selv stipendiat og frykter at studenter ved UiO må ta utdanning i utlandet for å få jobb ved UiO.
SKEPTISK: Benjamin Larsen fra Norsk Tjenestemannslag er selv stipendiat og frykter at studenter ved UiO må ta utdanning i utlandet for å få jobb ved UiO.

Tvinges til utlandet

En ny rapport kan føre til at studenter må studere i utlandet for å få vitenskapelig ansettelse ved UiO.

I rapporten «UiO mot et ledende forskningsuniversitet» foreslår konsulentfirmaet McKinsey at Universitetet i Oslo (UiO) ikke bør ansette interne søkere i vitenskapelige stillinger. Rapporten bruker Universitetet i Frankfurt som et eksempel på et universitet hvor denne ansettelsespraksisen er vanlig og vellykket.

Fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved UiO reagerer kraftig på forslaget.

–⁠ De som har utarbeidet denne rapporten har ikke innsikt i norsk universitets- og arbeidspolitisk virkelighet, sier styremedlem i NTL Benjamin Larsen, som også er stipendiat ved UiO.

Akademisk korrupsjon

Begrunnelsen for forslaget er at interne søkere lett kan bli urettmessig prioritert, og at praksisen dermed kan sees på som en form for «akademisk korrupsjon». Rapporten konkluderer derfor med en anbefaling om å prioriterere søkere fra andre prestisjeuniversitet.

Ifølge Larsen er dette en løsning som er lite anvendbar i forskningsnasjonen Norge.

–⁠ UiO er det eneste prestisjeuniversitetet i Norge. Om UiO ikke skal ansette interne søkere, men søkere fra andre prestisjeuniversitet, blir de nødt til å se til utlandet, sier Larsen.

Rapporten påpeker imidlertid at det kan være vanskelig for UiO å ikke rekruttere interne søkere fordi Norge er et lite land. I rapporten skriver McKinsey at løsningen på dette er at norske studenter tar utdanning i utlandet.

Må lære av utlandet

Rapporten er en del av nøkkeldokumentene under utarbeidelsen av «Strategisk plan 2010-20», som skal angi retningen UiO skal bevege seg de neste ti årene.

–⁠ Om UiO ønsker å hevde seg på den internasjonale akademiske arenaen, må de lære av andre universitet som får det til, sier Svein Harald Øygard, seniorkonsulent i det internasjonale konsulentfirmaet McKinsey.

–⁠ Vi er inneforstått med at det finnes særnorske forhold som gjør at tiltak andre universitet har gjort, er mer krevende å innføre ved UiO. Men hvis ikke disse tiltakene er gjennomførbare, må UiO finne sin egen vei mot målet om å bli et fremragende universitet, sier Øygard.

UiO jobber for tiden med utarbeidelsen av den strategiske planen.

–⁠ Vi har ikke tatt stilling til om dette punktet kommer med i planen, sier forskningsdirektør ved UiO, Bjørn Haugstad.

Han påpeker at rapporten tar for seg viktige kjennetegn ved universiteter som UiO har lyst til å sammenligne seg med.

–⁠ Vi kommer verken til å ignorere punktene i rapporten eller følge dem blindt, sier Haugstad.

Dekan ved det odontologiske fakultet, Pål Brodin, tror det er viktig at det ansettes eksterne søkere ved UiO, men at det ikke burde være en fast regel om å ikke ansette interne søkere.

–⁠ Av strategiske grunner er det ikke fornuftig å opprette absolutte prosedyrer som kan ekskludere kandidater i ansettelsesprosesser. Dette passer i hvert fall ikke for odontologi, som har store rekrutteringsproblemer til vitenskapelige kliniske stillinger allerede, sier Brodin.

Den strategiske planen skal endelig vedtas i universitetsstyret 27.april neste år. Et førsteutkast vil være klart i midten av november.