LAT PÅ BLINDERN: Blindernstudentenes late studierytme får noe av skylden for nedleggelsen av studiet Informasjons- og interaksjonsdesign. Student Nicolai Nielsen er derimot svært fornøyd med studiet.
LAT PÅ BLINDERN: Blindernstudentenes late studierytme får noe av skylden for nedleggelsen av studiet Informasjons- og interaksjonsdesign. Student Nicolai Nielsen er derimot svært fornøyd med studiet.

Kultur­krasj ga nedleg­gelse

Informatikkstudentene fra universitetet passet ikke inn på kunsthøgskolen. Derfor blir studieretningen Informasjons- og interaksjonsdesign nå lagt ned.

–⁠ Vi er jo motsetninger deluxe. Nicolai Nielsen, informatikkstudent

–⁠ Førsteårsstudentene våre ble negativt påvirket av blindernstudentenes komme-og-gå-mentalitet. På kunsthøgskolen ønsker vi å skape kreative miljøer, og det gjøres ikke når studentene ikke er tilstede, sier Reidar Holtskog, professor og fagansvarlig for visuell kommunikasjon på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

Kun fire år etter oppstart legges nå det tverrfaglige studiet Informasjons- og interaksjonsdesign (IID) ned. KHiO ønsker ikke å forlenge avtalen med Universitetet i Oslo (UiO), blant annet på grunn av blindernstudentenes høye fravær.

Populær døgnflue

Studieretningen som skulle gi masterstudenter i informatikk ved UiO opplæring i design og visuell kommunikasjon, i tillegg til programmering og datastrukturer, var tross det høye fraværet populært blant studentene. I 2005 var poenggrensa etter siste suppleringsopptak på 5,6, og i 2007 var studiet nummer 9 på Teknisk Ukeblads liste over de 25 mest ettertraktede teknologistudiene i Norge, som UiOs eneste bidrag på listen.

Nicolai Nielsen som begynte på programmet i 2007, er svært fornøyd med studiet sitt.

–⁠ Interaksjonsdesign er «det nye», og nesten alle bedrifter ser etter det, sier han.

Han synes det er trist at studentene ikke fikk til et bedre samhold, og tror mye skyldes forskjellige arbeidsmetoder.

–⁠ Veldig mange informatikkstudenter holdt seg tilbake og fikk ikke kontakt med kunsthøgskolestudentene. Vi er jo motsetninger deluxe – de er visuelt kreative mens vi er teknisk kreative. Hadde vi fått til et godt samarbeid kunne denne kombinasjonen vært perfekt, sier informatikkstudenten.

Mellom to stoler

Alma Leora Culén, førsteamanuensis ved institutt for Informatikk og initiativtager til prosjektet, tror informatikkstudentene ikke følte seg hjemme på KHiO.

–⁠ Kunsthøgskolestudentene bor praktisk talt på skolen, mens disse studentene også måtte være en del på informatikk. De følte seg dermed ikke integrert noen steder, sier hun.

Holtskog på KHiO mener ulike forutsetninger bidro til den dårlige integreringen.

–⁠ KHiO-studenter har gjerne vært innom andre studier før de begynner her, og er ofte mer modne enn blindernstudenter som kommer rett fra videregående. Utgangspunktene var helt forskjellige, og man endte opp med blindernstudenter på den ene siden og KHiO-studenter på den andre, sier professoren.

Slutten på IID-studiet betyr allikevel ikke at UiO-studenter blir uten tilbud i interaksjonsdesign. Fra 2010 skal det opprettes en ny studieretning, med base kun på UiO, hvor interaksjonsdesign kommer til å være en viktig del.