UNIVERSITAS: 25. februar, 2009
UNIVERSITAS: 25. februar, 2009

Master­stu­denter mister veilederen

Seks masterstudenter skal fullføre graden i middelalderhistorie i mai. Etter at professor Arnved Nedkvitne fikk sparken fra universitetet, står de uten veileder.

–⁠ Alt universitetsledelsen gjør nå vil få effekt for oss nå, når det bare er to måneder igjen til vi skal levere oppgavene. Det er nærmest umulig for en ny veileder å skulle sette seg inn i arbeidet vårt på så kort tid, sier Bernt Christian Bowitz, masterstudent i historie.

Forrige uke skrev Universitas at historieprofessor Arved Nedkvitne fikk fyken som ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO). Elleve masterstudenter, en doktorstudent og åtte bachelor-studenter mister Nedkvitne som veileder. Av disse er seks masterstudenter i innspurtsfasen.

–⁠ Jeg skjønner ikke at han kan være et så stort uromoment at han ikke skal kunne være tilgjengelig for studentene ut de to månedene som er igjen før oppgaven skal leveres. Dette skaper et problem som ikke hadde trengt å være der, sier masterstudent Atle Einarsson.

Nedkvitne nektes å fortsette veiledningen av studentene, og instituttledelsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har oppgitt at nye veiledere kommer til å bli utnevnt.

–⁠ Ny veileder verdiløst

–⁠ Ved UiO har de ikke relevant kompetanse å sette inn som veiledere, mener Bowitz.

Han skriver masteroppgaven sin om Hovedøya kloster fra 1146 til 1532, og frykter at han kan komme til å måtte ty til veiledere ved universitetet i Bergen.

–⁠ Det å få en ny veileder vil være ganske verdiløst. Jeg stiller meg uforstående til at kontakten må brytes uansett hva studenter og veileder måtte ønske. Det hadde vært en annen situasjon dersom jeg hadde hatt for eksempel ett år igjen, men det er ikke noe poeng i å få nye inputs nå, sier Einarsson.

Savner informasjon

I en e-post fra Tor Egil Førland, undervisningsleder ved IAKH, forrige onsdag, opplyser instituttledelsen om at studentene skal motta innkalling til informasjonsmøte per post. Mandag var det ingen av studentene som hadde mottatt brevet. Førland forteller til Universitas at informasjonsmøtet for bachelorstudentene blir avholdt onsdag, og at masterstudentene vil i løpet av uka bli møtt enkeltvis av instituttledelsen.

Vibeke Heiberg arbeider med en komparativ analyse av æresbegrepet i middelalderen og i dagens ikke-vestlige minoritetsmiljøer, med fokus på ugifte kvinners ære. Heiberg er bekymret for at hun ikke kommer til å få en fullgod erstatter som veileder.

–⁠ Jeg har ikke fått noen informasjon. Vi har fått oppgitt at vi kommer til å få et brev i posten, men resten har jeg fått vite gjennom media, sier Heiberg.

–⁠ Dette er min siste frist på masteroppgaven, og dersom jeg ikke får levert nå, kommer det til å være store summer jeg ikke vil få tilbakebetalt fra Lånekassen. Student Vibeke Heiberg

–⁠ Dette er min siste frist på masteroppgaven, og dersom jeg ikke får levert nå, kommer det til å være store summer jeg ikke vil få tilbakebetalt fra Lånekassen, sier hun.

Nektes å fortsette veiledning

Studentene reagerer på at Nedkvitne ikke får fortsette å veilede dem ut semesteret.

–⁠ Min oppgave er å sørge for å finne nye veiledere som har kompetanse i middelalderhistorie. Om det ikke finnes kompetente veiledere ved UiO så kommer vi til å finne eksterne veiledere, sier Førland ved IAKH.

–⁠ Med tanke på hvor lenge det er igjen til studentene skal levere oppgavene sine, tror du at det kan by på vanskeligheter at en ny veileder skal sette seg inn i oppgavene?

–⁠ Det er uheldig at studentene mister veilederen sin uansett tidspunkt, men jeg ser at dette kan oppleves problematisk.

–⁠ Faglig sett, hadde det vært bedre om Nedkvitne fikk fortsette å veilede studentene ut semesteret?

–⁠ Dette er ikke en del av sakspremisset. Alternativene står mellom ny veileder eller ingen veileder. Universitetsstyret har vedtatt at Nedkvitne er avskjediget, avviser Førland.

Det finnes ingen standardprosedyre for hvordan ledelsen ved universitetet håndterer denne typen saker, da det er sjelden at noen avskjediges.

–⁠ Det er opp til den lokale ledelsen å sette i gang tiltak for å håndtere konsekvensene på en best mulig måte, sier Anita Sandberg, HR-direktør ved UiO.

Nye veiledere skal ifølge Førland stå klare i løpet av uka.

Se også leserbrev fra Arnved Nedkvitne «Om ansvar».