Nedkvitne fikk sparken

I dag avgjorde Universitetsstyret at middelalderhistoriker Arnved Nedkvitne får sparken.

Den omstridte professoren Arnved Nedkvitne ble avskjediget i dag, 24. februar. Avskjedssaken ble avgjort da Universitetsstyret ikke ga Nedkvitne medhold i klagen i forbindelse med avskjedssaken mot ham. Bakgrunnen for at middelalderhistorikeren ved Det humanistiske fakultet (HF) får sparken er at han ved flere anledninger har kritisert kollegaer og styringen av Institutt for arkeologi, konservering og historie. Kritikken har han fremholdt gjennom e-poster og i media.

Avgjørelsen om å avskjedige Nedkvitne ble først tatt av HFs styre i juni og september 2008. Da Universitas skrev om saken i oktober forklarte han de omstridte brevene med at han måtte ha mulighet for å forsvare sitt fagfelt:

–⁠ Det er nesten umulig for oss fagprofessorer å fremme vårt syn. Jeg var vant til at man kom fram til kompromisser mellom fagansvarlige professorer. I dag er det mer autoritært, det er enkeltpersoner som tar beslutningene, sa han til Universitas da.

Universitetsstyret begrunnet sin avgjørelse i dag med at Arnved Nedkvitne grovt har krenket sine tjenesteplikter gjennom en årrekke, på tross av skriftlig advarsel eller irettesettelse.