FOR ET FRITT VEST-SAHARA: Elkouria «Rabab» Amidane får Studentenes fredspris 2009.
FOR ET FRITT VEST-SAHARA: Elkouria «Rabab» Amidane får Studentenes fredspris 2009.

Fredspris til studen­tak­ti­vist

Studentenes Fredspris går i 2009 til Elkouria «Rabab» Amidane, for arbeidet hennes for menneskerettigheter og det saharawiske folk.

Studentenes Fredspris i 2009 skal gå til den 23-årige menneskerettighetsforkjemperen og studentaktivisten Elkouria «Rabab» Amidane fra Vest-Sahara. Vinneren blir offentliggjort i dag, onsdag 4. februar, klokken 10 på Litteraturhuset. Prisen skal overrekkes på Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, som arrangeres 20. februar til 1. mars. Amidane har engasjert seg i kampen for et fritt Vest-Sahara, og i rettighetene til den saharawiske befolkningen i Marokko. Hun er kjent som en skarp kritiker av marokkanske myndigheter.

I en uttalelse påpeker den marokkanske ambassaden i Oslo at hun mottar stipend av myndighetene og uten problemer får returnere til landet, selv om hun har demonstrert foran den marokkanske ambassaden i Oslo.

Bror i fengsel

Ifølge pressemeldingen fra Studentenes fredspris har Amidanes familie lenge jobbet for et fritt Vest-Sahara, og er utsatt for forfølgelser fra marokkanske myndigheter. Broren hennes er fengslet for deltakelse i demonstrasjoner.

Komiteen bak tildelingen sier: «En viktig del av arbeidet Amidane gjør, er å dokumentere forholdene i landet gjennom fotografering og rapportskriving for menneskerettighetsorganisasjonen CODESA. Hun dokumenterer overgrep og publiserer materialet på internett. Amidane deltar ofte i offentlige demonstrasjoner for å vise motstand mot de marokkanske myndighetenes behandling av saharawiene.»

–⁠ Får studiestipend av Marokko

På forespørsel fra Universitas, ønsker den marokkanske ambassaden i Oslo å informere om at «Rabab Amidane er en marokkansk student ved Universitetet i Marrakesh, som nytter seg av et stipend tildelt av marokkanske myndigheter. Hun har reist mange ganger til Norge, med et marokkansk pass. Vi lurer på hvordan disse kostbare, gjentatte reisene og oppholdene i Norge finansieres.»

Ambassaden er enig i at det er problemer i Vest-Sahara, og at det er segregering, men at Marokko gjør noe for å komme til en løsning. Sahara har aldri vært en stat, skriver ambassaden. Men «Marokko har levert et autonomi-forslag til De forente nasjoner. Forslaget har kommet som et svar på et ønske uttrykt fra det internasjonale samfunnet, og er ment å gi grobunn for dialog og bidra til å starte forhandlinger for å finne en varig løsning på denne skapte konflikten.» Uttalelsen fra ambassaden kom via e-post.

Se også kronikk side 37