KOSELIG: Norsk Caravan Club mener at campingvogner og bobiler kan være fornuftige alternativer for studenter som sliter med å få endene til å møtes i dagens boligmarked.
KOSELIG: Norsk Caravan Club mener at campingvogner og bobiler kan være fornuftige alternativer for studenter som sliter med å få endene til å møtes i dagens boligmarked.

Et hjem for deg?

Norsk Caravan Club har kontaktet Norsk Studentunion og Kunnskapsdepartementet med sin løsning på studentboligkrisen.

I et presset boligmarked med lange køer for å få studenthybel, blir ulike alternativer tatt i bruk – studenter sover i matsaler, bomberom – og nå også campingvogner? Det ser i hvert fall Norsk Caravan Club (NCC) for seg. I et brev henvender de seg til Norsk Studentunion (NSU) og Kunnskapsdepartementet (KD) med ønske om å være en aktiv samarbeidspartner med studentforeninger og offentlige myndigheter for å legge til rette for og tilby rådgivning til studenter som ønsker å bruke campingvogn eller bobil i studieperioden.

«Dagens campingbiler og bobiler har fasiliteter som er fullt på høyde med, om ikke bedre, enn mange studenthybler» skriver de mobile.

Informasjonssjef Christian I. Wangberg i NCC forteller at foreningen opplever mange tilfeller hvor studenter, i mangel av andre alternativer, tyr til en tilværelse på hjul.

–⁠ Nylig var det blant annet en student fra Rælingen som skulle studere jus i Bergen som nå bor i bobil fordi det blir for dyrt å bo i leilighet der. Og det er ikke bare storbystudentene som opplever dette – jeg får daglig avisklipp fra hele Norge, sier han.

–⁠ God nok kvalitet

Wangberg presiserer at NCC selv ikke har tenkt å opprette plasser for studenter, men at de gjerne kan tenke seg å være en samarbeidspartner.

–⁠ Men dette krever gode forhold om det skal være aktuelt, sier han.

Gode forhold betyr i dette tilfellet tilgang til dusj, strøm, og et egnet sted å tømme spillvann og andre etterladenskaper.

–⁠ Er dette egentlig realistisk?

–⁠ Ja, om det skjer under ordnede forhold. Dagens vogner er absolutt av god nok kvalitet.

–⁠ Hvor mye vil det koste å leie en bobil?

–⁠ Det er nok ikke leie som vil være det mest realistiske – det blir nok veldig dyrt. Men det er 120 000 campingvogner i Norge i dag, og mange av disse blir kun brukt om sommeren. Jeg tror mange kan låne en vogn av noen man kjenner. Én løsning er å kjøpe brukt. En med helt grei standard, koster 50 000 kroner, og etter studieperioden kan man få 30 000 for den, kanskje mer hvis man selger den til en student igjen.

Studentrabatt på campingplass

Wangberg forteller at flere studenter har tydd til denne muligheten også i Oslo. Bogstad Camping har per i dag ingen studenter boende hos seg, men forteller at man ved fremvisning av gyldig studentbevis kan leie en plass for kroner 3600 per måned. Til sammenligning koster en møblert hybel hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) mellom 2349 og 3186 i måneden.

Politisk rådgiver i KD, Kyrre Lekve, forteller at departementet har merket seg innspillet fra NCC med interesse, og at de vil få svar.

–⁠ Men vi vil allikevel understreke at Regjeringens jobb først og fremst er å legge til rette for bygging av studentboliger. Brevet fra NCC er et bidrag til å forsøke å finne mer kortsiktige løsninger. Dette ligger utenfor departementets arbeidsoppgaver. Vi merker oss innspillet, og tror kommuner og samskipnader kan ta med seg dette i sitt videre arbeid med å skaffe bolig til studentene.

NSU med vennlig skepsis

Direktør i Studentboligene, Tom Olstad, forteller at SiO ikke sitter på noen oversikt over om det er noen studenter i dag som benytter seg av den noe utradisjonelle løsningen.

–⁠ I utgangspunktet har vi heller ikke tilrettelagt for verken bobiler eller campingvogner. Dette blir i alle fall midlertidige løsninger, og jeg ser ikke for meg at det vil bli noen realitet.

Skepsisen deles av Ingvild Reymert i Norsk Studentunion.

–⁠ Det er hyggelig at folk bryr seg om studenter og ønsker å hjelpe. Men jeg ser ikke på campingvogner som noe alternativ. Det som må gjøres er å satse på studentboligbygging for å sikre studenter et sted å bo. Men om noen har tilgang på en rimelig studenthybel, og allikevel velger å bo i campingvogn, skal vi ikke nekte dem det.