FORURENSET: Uten utdanninger innen miljøvennlig sektor blir dette muligens ikke et sjeldnere syn.
FORURENSET: Uten utdanninger innen miljøvennlig sektor blir dette muligens ikke et sjeldnere syn.

–⁠ Må stimulere til miljø­ut­dan­ning

Regjeringen må gi flere lokkemidler til utdanningsinstitusjonene, slik at disse kan legge til rette for miljøvennlige studier, sier forsker Aris Kaloudis ved NIFU-STEP.

Norge har stort potensial for å produsere fornybar energi, men mangelen på teknologisk forskning og nyutdannede innen relevante fag er problematisk. Dette viser en ny rapport fra NIFU-STEP (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

SAVNER FOKUS: Aris Kaloudis, seniorforsker ved NIFU STEP, mener at det trengs nye disipliner, og en ny type ingeniører som er spesialisert innen fornybar energi.
SAVNER FOKUS: Aris Kaloudis, seniorforsker ved NIFU STEP, mener at det trengs nye disipliner, og en ny type ingeniører som er spesialisert innen fornybar energi.

–⁠ Regjeringen fokuserer for lite på bemanning, noe som er viktig i overgangen til miljøvennlig energi, sier Aris Kaloudis, seniorforsker ved NIFU-STEP. Han savner også en offentlig diskusjon rundt regjeringens innsats overfor utdanningsinstitusjonene når det gjelder miljøvennlig sektor.

–⁠ Det er jo ingen som sier noe om dette, påpeker han.

Kaloudis understreker at det ikke er nok med gode forskningsresultater, men også at det problematiske er anvendelsen av disse. Han foreslår et studieprogram som kobler retninger som samfunnsøkonomi, markedsføring og ingeniørfaget sammen.

–⁠ Vi behøver en ny type disiplin, og en ny type ingeniører som er spesialisert innen fornybar energi.

Haakon Breien Benestad, prorektor ved Universitetet i Oslo (UiO), mener UiO er gode på forskning innen miljø. Han nevner blant annet UiOs klimaforskningssenter CICERO og CIENS, Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research.

–⁠ Forskningen blir ytterligere styrket når det tverrfakultære programmet «Miljøendringer og bærekraftig energi» lanseres i løpet av høsten, sier han.

Jens Maseng, prosjektleder ved Nordisk Ministerråd støtter Kaloudis.

–⁠ Vi må forebygge bemanningsproblemet ved å finne metoder til rekruttering umiddelbart, sier han. Maseng arrangerer workshopen Hvem skal gjøre jobben som tar for seg problemet med arbeidskraft innen miljøvennlig sektor, førstkommende fredag i Georg Sverdrups Hus på Blindern.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland hadde ikke mulighet til å kommentere saken før Universitas gikk i trykken.