REDAKTØRMØTE: (F.v.) Øystein Engedal fra Radio Nova, Leif Martin Kirknes fra Universitas og Kristian Meisingset fra argument kan alle risikere støttekutt fra Velferdstinget om ny mediepolitisk plattform blir vedtatt.
REDAKTØRMØTE: (F.v.) Øystein Engedal fra Radio Nova, Leif Martin Kirknes fra Universitas og Kristian Meisingset fra argument kan alle risikere støttekutt fra Velferdstinget om ny mediepolitisk plattform blir vedtatt.

Fare for støttekutt

Et forslag til ny mediepolitikk fra Velferdstinget kan ramme den økonomiske støtten til flere studentmedier.

Vi er sterkt imot det. Øystein Engedal, redaktør i Radio Nova, om forslag til mediepolitisk plattform.

–⁠ Det er en skepsis til at Velferdstinget skal være de eneste som spytter inn penger i studentmediene. De burde ha flere ben å stå på, sier leder for Velferdstinget (VT), Stine Winger Minde, om VTs forslag til ny mediepolitisk plattform.

Forslagene omhandler blant annet prosentvis finansiering, hvilke felt mediene skal dekke, og hvorvidt man kan drive lønnet drift. I et av forslagene heter det: «Støttebeløpet fra Velferdstinget kan ikke utgjøre mer enn 70 prosent av de totale inntektene til studentmediene.»

Hvis mediepolitisk plattform blir vedtatt på VT-møtet i mai, kan nettopp dette punktet få konsekvenser for Radio Nova som får over 80 prosent av sine inntekter fra VT.

–⁠ Det er en prinsipiell beslutning. Alle skal ha eksterne finansieringskilder, sier nestleder i VT, Sten Mcneil Ånnerud, en av studentpolitikerne bak forslaget.

Redaktør i Radio Nova, Øystein Engedal, mener forslagene fra VT er lite gjennomtenkte, og at de ikke kommer til å gagne studentmediene.

–⁠ Vi har ingen fremtid med reklameinntekt. Sponsingsavtalene er veldig dårlige for radio, og vi er sterkt imot det, sier Engedal.

Usikker fremtid

Et annet studentmedium som er i faresonen for å miste støtten, er tidsskriftet argument.

–⁠ Problemet til argument er at de beveger seg i grenseland til det de skal skrive om. De skriver om EU og Tyrkia, ikke studentpolitikk. Sånn som det er i dag er jeg ikke sikker på om de er berettiget til støtte, sier Minde.

Tildelingspremissene argument ikke møter, er registrering i Brønnøysundregistrene og dekning av alle institusjonene ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Redaktør i argument, Kristian Meisingset, mener det formelle blir avklart innen et par uker.

–⁠ Vi har mye fokus på forskningspolitikk. Når det gjelder utdanningspolitikk har vi blant annet hatt intervjuer med Helene Uri og Iver Neumann, og en fagpolitisk sak om sosiologi, sier han.

–⁠ Kvalitetstap

Også studentmedier som lønner ansatte står i faresonen i forslaget til den nye plattformen.

–⁠ Mange i VT vil likestille studentmediene og studentforeningene. Pengene fra VT skal komme studentene til gode, det er uheldig å bruke dem til lønninger, sier McNeil Ånnerud.

–⁠ Men får ikke studentpolitikere også lønn?

–⁠ For det første er studentdemokratiet lovpålagt, det er ikke studentmediene, selv om de er et demokratisk verktøy. For det andre er det lønnen til journalister og fotografer som noen ønsker fjernet, ikke til redaktører og mellomledere. Vi vil at studentmedier skal være tuftet på frivillighet i så stor grad som mulig.

Redaktør i Universitas, Leif Martin Kirknes, synes det hadde vært uheldig å fjerne lønnen til journalister og fotografer.

– Å jobbe i Universitas skal være mer enn en hobby. Om honoraret forsvinner, vil kvaliteten på avisen synke dramatisk, noe som vil være svært uheldig for studentoffentligheten. Universitas' mulighet til å sette viktige saker på dagsorden vil svekkes. Tyngre nyhetssaker om studentpolitikk, studentvelferd og statsbudsjett tar ofte flere dagsverk å skrive, sier Kirknes.

Det er lagt inn dissens – VT-leder Minde protesterer på begge forslagene til plattformen – i tillegg til at det er uenighet innad i VT om i hvilken grad man bør legge seg opp i driften til studentmediene.