FORARGET: Leder av Synshemmede akademikeres forenings utdannlingspolitiske komité Terje Pettersen mener det må velges nye løsninger som ikke utestenger studenter med funksjonshemninger.
FORARGET: Leder av Synshemmede akademikeres forenings utdannlingspolitiske komité Terje Pettersen mener det må velges nye løsninger som ikke utestenger studenter med funksjonshemninger.

–⁠ Rimelig håpløst

Utestenges fra under­vis­ningen

Universitetets læringsplattform Classfronter hindrer synshemmede studenter å delta i den kollektive læringsprosessen, mener førstekonsulent Roar Fikkan i Universitetets seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet.

Det er det grafiske grensesnittet i Classfronter som skaper vanskeligheter for de synshemmede. Navigasjonsverktøyet Leselist, som studentene bruker for å lese informasjon på nettet, virker nemlig ikke i Classfronter, forteller Fikkan.

–⁠ Mange synshemmede studenter har henvendt seg til oss, og fortviler over at de ikke får deltatt i studiet på linje med andre studenter, sier han.

Fikkan forteller at studentene i stedet får særsystemer som ekskluderer dem fra den kollektive læringsprosessen og studiemiljøet.

Classfronter skal fungere som et interaktivt klasserom, der studentene finner informasjonen om faget, kan levere oppgaver og delta i diskusjonsgrupper. Dette fellesskapet får ikke svaksynte adgang til.

Tar selvkritikk

Roger Larsen i Fronter, selskapet som leverer Classfronter, forteller at dette er en kjent problemstilling, og forstår godt at de blinde er misfornøyde med tjenesten. Han påpeker at det er Fronters ansvar som programleverandør å sørge for et produkt som er tilpasset alle brukergrupper, men at dette tar tid.

–⁠ Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, men det er svært kostbart for oss å gjøre Classfronter 100 prosent tilgjengelig, sier Larsen.

Han understreker at Fronter ønsker en konstruktiv dialog med alle brukergruppene og vil følge opp denne saken. Han oppfordrer også UiO til å stille flere «skal ha»-krav til tjenesten.

–⁠ Med tydelige «skal ha»-krav får vi bedre forutsetninger for å lage et bedre produkt innen disse spesialområdene, sier Larsen.

Ikke første gang

Leder for konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter Else Momrak Haugann forteller at det ikke er første gang synshemmede har blitt ignorert ved valg av programvare. Hun opplever at funksjonshemmede studenter kommer et stykke ned på prioriteringslista når det gjelder å få ressurser for tilrettelegging av studiehverdagen.

–⁠ Jeg tror at manglene bevissthet og kunnskap delvis kan forklare dette, men hvor lenge kan en slik unnskyldning godtas? Av og til tror jeg det skyldes at man rett og slett ikke bryr seg, sier Haugann.

Må ta ansvar

Fikkan forteller at NTNU er i ferd med å gjøre den elektroniske læringsplattformen universelt tilgjengelig.

–⁠ Som en storbruker bør UiO ta ansvar for at alle får lik rett til læring, og sette press på Fronter slik at studentene kan få adgang til den informasjonen og litteraturen de trenger for å gjennomføre studiene sine, sier Fikkan.

Leder av Synshemmede akademikeres forenings utdannlingspolitiske komité Terje Pettersen har hørt fra flere om problemene med å bruke Leselist i Classfronter. Han er dessuten forargret over en utstrakt bruk av PDF-formatet, som er umulig for ham å lese.

–⁠ Det er rimelig håpløst. Nye løsninger må velges slik at de ikke utestenger folk med funkskjonshemninger, sier han.

Da Universitas prøvde å logge seg inn i Classfronter med Pettersens maskin, var svaret en feilmelding om at nettleseren hans (Lynx) ikke er testet av Fronter med en påfølgende oppfordring om ikke å rapportere noen feilmeldinger. Lenger kom vi ikke.