PROVOSERTE: Kristine Hofseth Hovland, leder i OKSF og Hamzan Rajpoot, leder i AMS, er enige om at det kristne bladet Magazinet gikk over streken da de trykket karikaturene av profeten Muhammed.
PROVOSERTE: Kristine Hofseth Hovland, leder i OKSF og Hamzan Rajpoot, leder i AMS, er enige om at det kristne bladet Magazinet gikk over streken da de trykket karikaturene av profeten Muhammed.

–⁠ Over streken

Lederne for Ahmadiyya-muslimsk Studentforening og Oslo kristne studentforbund (OKSF) tar avstand fra karikaturtegningene av profeten Muhammed.

–⁠ Er dette gjort i ytringsfrihetens navn, eller er det noe annet som ligger bak? Hvorfor kommer aldri lignende utsagn om hinduer og jøder? spør Hamzan Rajpoot, leder i Ahmadiyya-muslimsk Studentforening (AMS).

Han synes det er synd at Magazinet spotter islam.

For tre uker siden ble karikaturtegninger av den muslimske profeten Mohammed presentert i det norske kristne bladet Magazinet. Tegningene ble først presentert i den danske avisen Jyllands-Posten, og har skapt voldsomme reaksjoner i muslimske miljøer verden over.

–⁠ Ikke det samme for kristne

Leder i Oslo kristne studentforbund (OKSF), Kristine Hofseth Hovland, synes publiseringen av karikaturene var uklok og uforsiktig.

–⁠ Det er noe helt annet med karikaturer av Gud og Jesus, for vi har ikke noe forbud mot å avbilde våre guder, slik muslimene har. For dem er det en viktig grense som brytes, og dette har en sterk symboleffekt. Det er bare greit å provosere så lenge det gjøres med respekt og det legges opp til dialog, sier Hovland.

–⁠ Vi muslimer reagerer fordi Muhammed var mot avgudsdyrkelse. Ingen vet hvordan Muhammed så ut, og derfor blir det løgnaktig å framstille bilder av ham, sier Rajpot. Han legger til at muslimer ifølge islam ikke skal straffe de som utøver blasfemi, bare vende seg bort.

Ytringsfrihet først

Sigurd Allern, professor i journalistikk ved UiO, forsvarer ikke tegningene, men mener likevel at ytringsfriheten må komme først.

–⁠ Dette er noe jeg verken sympatiserer med eller finner noen grunn til å forsvare. Samtidig innebærer ytringsfrihet at også dumheter må kunne trykkes uten straffereaksjoner. Magazinets utspill må ikke føre til en innskrenkning av ytringsfriheten, sier Allern.

Allern mener at Magazinet har hengt seg på en provokasjon som opprinnelig oppsto i høyrevridde politiske kretser i Danmark.

Kommentar fra Muslimsk studentsamfunn

Universitas fikk ikke kontaktet Muslimsk studentsamfunn før avisen gikk i trykken, men Mahmood Ahmad fra MSS' tidsskrift Salam har i ettertid sendt følgende kommentar:

_Det er klinkende klart at avbildning av profeter og Gud er helt forbudt i islam, men allikevel gjorde Magazinet dette. Spørsmålet man bør stille seg er hva var hensikten med dette og om det var nødvendig. Det vises at det var ikke tilfeldig men planlagt provosering, trakassering og midler til å skape uro i det norske samfunnet. Det hele forsvares bak ytringsfrihet.

Ytringsfrihet dreier seg om å ytre om noe med respekt, forståelse og moral som fører til noe godt. Ytringer som skaper hat, splittelse, avstand og fordommer er farlige for et fredlig samfunn som Norge. Derfor ser Muslimsk Studentsamfunn (MSS) handlinger som avbildning av profeten Muhammad (fred være med ham) sårende og fornærmende som kan aldri aksepteres.

La oss stå sammen muslimer og ikke-muslimer for å kjempe mot ytringer som fører til et urolig og intolerant miljø i vårt fredelige samfunn og som er sårende for våre medmennesker. Vi må huske at vi aldri skal ta i bruk vold og trusler, men penn og papir for å hindre misforståelser. Respekt og forståelse kan brukes som et redskap for brobygging mellom kulturer og religioner. Det fremtidige samfunn bør bygges på det mennesker har til felles, ikke hat og ulikheter._