NYE I SIO: Går alt knirkefritt, kan kunsthøgskolestudentene Vilde Valdal Johannesen og Janos Frydenlund snart nyte godt av tilbudene til Studentsamskipnaden i Oslo
NYE I SIO: Går alt knirkefritt, kan kunsthøgskolestudentene Vilde Valdal Johannesen og Janos Frydenlund snart nyte godt av tilbudene til Studentsamskipnaden i Oslo

SiO byr opp til dans

Kunsthøgskolen ønsker seg inn i SiO, og SiO ønsker dem velkommen.

–⁠ Vi gikk gjennom fordeler og ulemper ved de to

samskipnadene, og da var det klart at SiO var det beste alternativet for

oss, sier Fredrik Eive Refsli, tidligere leder i studentstyret ved

Kunsthøgskolen i Oslo.

I fjor høst søkte høgskolen om overføring fra Oslo- og

Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) til Studentsamskipnaden i Oslo

(SiO). Og i et brev sendt til Kunnskapsdepartementet i forrige uke, ønsker

SiO Kunsthøgskolen velkommen.

Store fordeler

Departementet skal nå ta den siste avgjørelsen, men alt ligger

til rette for at studentene ved Universitetet i Oslo, BI og de fem

andre høgskolene tilknyttet SiO får selskap av omtrent 500

kunststudenter.

–⁠ Det er veldig gledelig. Vedtaket om å søke var enstemmig, og vi har

fått sterke signaler fra studentene om at det var ønskelig, sier Eive

Refsli.

Studentene ved høgskolen vil måtte punge ut med nesten 100 kroner mer i

semesteravgift, men følgende oppramsing i brevet sendt fra studentstyret

til departementet kan veie opp for den ekstra utgiften:

SiO har gratis legetjeneste, mens OAS refunderer legeutgifter inntil 200

kroner.

SiO har ca 6000 boliger, mot OAS' ca 1300.

SiO har ca 600 barnehageplasser, mot OAS' ca 100.

SiO-medlemmer betaler 650 kroner i semesteret i treningsavgift, mot

1050 for medlemmer i OAS.

–⁠ I tillegg er det positivt for oss å bli assosiert med de andre

vitenskapelige høgskolene, sier Eive Refsli.

Silje Winther, hovedstyreleder i SiO, mener innlemmelsen vil være positiv for SiO, og håper departementet godkjenner søknaden. Får Kunsthøgskolen grønt lys, vil de i hurtigste fall kunne være inne i samskipnaden allerede høsten 2006.