VIL HA STRENGERE KRAV: Professor i kjemi Carl Henrik Gørbitz mener mange studenter blir hektet av studiene på grunn av manglende matematikkunnskaper.
VIL HA STRENGERE KRAV: Professor i kjemi Carl Henrik Gørbitz mener mange studenter blir hektet av studiene på grunn av manglende matematikkunnskaper.

Problematisk

Halvparten fullfører ikke eksamen

Rundt femti prosent av studentene, som begynte på et studieprogram ved Mat.nat. i høst, strøk eller fullførte ikke en eller flere eksamener.

–⁠ Frafallsprosenten ved fakultetet har lenge vært høy, og vi er selvfølgelig ikke fornøyde med det, sier prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.nat.) Nils Christophersen.

Han understreker at det ikke foreligger tilsvarende tall fra tidligere år, og at det derfor er vanskelig å si om det dreier seg om en trend.

–⁠ Mange av våre studenter har svært mangelfulle forkunnskaper i matematikk og realfag. Dette er nok en viktig årsak til at mange ikke fullfører eksamen, sier leder for studieseksjonen ved Mat.nat. Terje Harberg.

Manglende forkunnskaper

I dag stilles det ingen krav til realfagsfordypning fra videregående skole ved opptak til studier ved fakultetet, men fra og med våren 2005 vil dette bli innført. En utredning fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 2002 krever nemlig at fordypning i matematikk og minst et realfag skal gjøres obligatorisk ved opptak til høyere utdanning innen realfag.

Christophersen frykter med dette at mange dyktige studenter vil la være å søke seg til Mat.nat., men at en større andel av studentene vil fullføre studiene.

–⁠ Tidligere undersøkelser har vist at bare 75 prosent av studentene våre har de forkunnskapene som nå skal gjøres obligatoriske, så det er liten tvil om at vi vil få færre søkere, sier Christophersen.

Nestleder i Realistenes studentutvalg Marcus Bøhn Johansen tror innføringen av nye opptakskrav vil kunne dempe frafallet, men at et større pensum også må bære skylden for den lave studieprogresjonen.

Misfornøyd Clemet

Utdanningsminister Kristin Clemet er ikke fornøyd med nivået i realfag på videregående skole, og fremhever viktigheten av en aktiv satsning på denne faggruppen.

–⁠ Fremtidig velferd er avhengig av at vi utdanner mennesker som har god kompetanse til å bidra til ny verdiskaping. Kunnskap i matematikk, naturfag og teknologi er derfor særdeles viktig, sier hun.

Clemet viser til Regjeringens handlingsplan «Realfag, Naturligvis», der målsetningen er at 40 prosent av elever ved videregående skole skal ha fordypning i matematikk.

Ved matematikkeksamen for studieprogrammet i kjemi strøk syv av de tjueen som møtte opp til eksamen. Professor ved institutt for kjemi Carl Henrik Gørbitz mener manglende forkunnskaper blant studentene er et problem for undervisningen.

–⁠ Hvis jeg underviser på vårt startnivå, ser jeg ikke bort fra at jeg snakker over hodet på de fleste. Det sier seg selv at det er vanskelig, sier han.