Okkul­tister ved Univer­si­tetet

En studentforening som bygger direkte på læren til satanisten Aleister Crowley får fritt reklamere for seg selv i forelesningskatalogen. –⁠ Uff da, sier kulturkonsulent Esben Nielsen.

–⁠ En oase i den gudsforlatte kristne ørken» som bygger på den thelemiske filosofi.

Slik beskriver studentforeningen Det thelemiske kollegium seg selv i forelesningskatalogen. Thelema er navnet på «Gjør som du vil»-loven til den beryktede seksualmagikeren Aleister Crowley.

–⁠ Aleister Crowley er den personen som har hatt størst innflytelse på det vi i dag ofte kaller djeveldyrking og satanisme, skriver religionshistoriker Karl Milton Hartveit i boka Djevelen danser: Satanisme, magi, okkultisme.

Han karakteriserer Crowleys verk

Lovens bok, som studentforeningen baserer virksomheten sin på, som en «orgie av beruselse, dreping og blodofring».

–⁠ Hvis man tar innholdet i Lovens bok bokstavelig, uttrykker det en psykopatisk bevissthet som selv Hitler ville fått problemer med, skriver Hartveit.

Ufarlig forening

Religionshistoriker Asbjørn Dybendal kjenner til Det thelemiske kollegium.

–⁠ Crowleyittene driver ulike former for ritualmagi, delvis i fellesskap og delvis med personlig religiøs praksis, sier han.

Han poengterer imidlertid at studentforeningen er helt ufarlig.

–⁠ De er ikke noe spesielt mer farlige enn sosiale sammenkomster flest, sier Dyrendal.

Opprydning nødvendig

Kulturkonsulent Esben Nielsen godkjenner alle nye studentforeninger før de får omtale i forelesningskatalogen ved blant annet å sjekke om de er undertrykkende eller rasistiske. Det thelemiske kollegium har imidlertid stått oppført i katalogen i årevis og har derfor sluppet unna hans kontroll.

–⁠ Uff da. Hadde Det thelemiske kollegium kommet nå og spurt om å få omtale i katalogen, hadde de ikke kommet med. Universitetet burde ta en opprydding i de foreningene som har overvintret i katalogen, sier Nielsen.

Universitas har forgjeves prøvd å komme i kontakt med Det thelemiske kollegium.