Fikk innfridd krav: Francesca Jensenius og Anders Kråkenes overrekker et klagebrev med over hundre underskrifter fra fordypningstudentene på statsvitenskap professor Raino Malnes.
Fikk innfridd krav: Francesca Jensenius og Anders Kråkenes overrekker et klagebrev med over hundre underskrifter fra fordypningstudentene på statsvitenskap professor Raino Malnes.

Stats­vi­ten­skap snudde etter student­press

Mandag formiddag startet studenter ved statsvitenskap en underskriftskampanje for bedre undervisning. De fikk fullt gjennomslag en time senere.

TEMAORD: kvalitetsreformen

Høstens fordypningsstudenter på statsvitenskap lå an til å bli det eneste kullet noensinne på statsvitenskap uten tilbud om seminarundervisning. Det syntes studentene passet dårlig overens med kvalitetsreformen. På kort tid skrev over hundre studenter under et brev med krav om et bedre undervisningsopplegg. Kun én time etter at brevet var overrakt lederen for bachelor- og masterprogram ved statsvitenskap, Raino Malnes, var kravene innfridd. Da kunne han opplyse om at det nå var igangsatt tiltak for å opprette seminargrupper.

–⁠ Vi regner med å få opprettet seminarer ledet av masterstudenter. Hvis alt går som planlagt er vi i gang fra begynnelsen av september. Det vil bli tilbudt fem dobbeltimer seminar i alle høstens tre emner, sier Malnes.

Anders Kråkenes fra fagutvalget ved statsvitenskap er svært fornøyd med resultatet.

–⁠ Dette viser at det nytter å jobbe, sier han.

Malnes påpeker at han ikke mener at det tilbudet statsvitenskap opprinnelig hadde var for dårlig, men som han sier, «vi vil jo ikke ha misfornøyde studenter».