PRESS: Jusstudentene Thea Storeheier, Åsild Eikenes Lien, Henriette
Aaberg, Karen Storaker, og Camilla Schie mener bokstaver har økt
karakterpresset.
PRESS: Jusstudentene Thea Storeheier, Åsild Eikenes Lien, Henriette Aaberg, Karen Storaker, og Camilla Schie mener bokstaver har økt karakterpresset.

Advarer mot bokstav­ka­rak­terer

Både prodekan og studentutvalgsleder ved Det juridiske fakultet ber nå Universitetet tenke seg godt om før de innfører bokstavkarakterer på alle fag ved Universitet

–⁠ Bokstavkarakterene skiller ikke studentene godt nok. Dette har vært påpekt som et problem både for studentene, og for arbeidsgivere som jakter på de beste kandidatene, sier prodekan ved Det juridiske fakultet (Jus) Mads H. Andenæs.

Prodekan Andenæs har fått henvendelser fra sensorer ved Jus som viser at det er usikkerhet om hvordan det nye bokstavsystemet skal benyttes.

–⁠ Grensen mellom hvilket nivå som tilsvarer A, B og C er vanskelig for sensorene. Derfor vil nok hva som bedømmes til en A eller B kunne variere fra sensor til sensor, sier Andenæs.

Uegnet modell

Andenæs mener Gausskurven som brukes for å regulere bokstavkarakterene ikke kan benyttes på fag med få oppmeldte studenter.

–⁠ I tillegg er det det problem at Gausskurven kun benyttes ved hovedsensur. Hvis en student blir vektet ned fra B til C ved hovedsensur, og klager på karakteren, vil han få to nye sensorer. Disse vil fastsette ny karakter uten at de nødvendigvis tar hensyn til Gausskurven. En student som for eksempel er vektet ned til C kan derfor tenkes å lettere få B ved en klagesak, sier Andenæs.

A eller B

Leder for studentutvalget ved Jus Hege Modell er også betenkt over at Gausskurven benyttes til å fordele bokstavkarakterene.

–⁠ Nå blir det slik at sidemannens prestasjoner kan være med på å fastsette hvilken karakter du får. Hvis du går på et kull som har mange flinke studenter, vil du risikere å kunne få en dårligere karakter en ellers, sier Modell.

–⁠ Det vil være lurt av Universitetet å tenke seg godt om før de går over til et nytt system, sier Modell, som mener Universitetet bør se på konsekvensene systemet har hatt ved jus.

En undersøkelse gjort i fjor viste at 40 prosent av studentene opplevde økt karakterpress etter at det nye karaktersystemet ble innført ved jus. Jusstudentene Thea Storeheier og Åshild Eikenes Lien mener gode karakterer har blitt viktigere.

–⁠ Det er bare A- eller B-kandidater som teller for det private næringslivet, og dette har økt karakterpresset, sier Storeheier.

–⁠ Bokstavkarakterene har nok også ført til en skjerpelse av hva som regnes som en god karakter. Mange av de som nå får C ville ha fått laud med det gamle karaktersystemet, sier Lien.

Problemer i utlandet

Andenæs tror norske studenter kan tape kampen om studieplasser ved anerkjente studiesteder i utlandet på grunn av en for grov karakterskala

–⁠ Grunnet grovdelingen som bokstavkarakterene innebærer kan for eksempel en A-kandidat fra Norge bare dokumentere at han er blant de ti prosent beste studentene. Hvis han da konkurrerer med en student fra et land med en toppkarakter som bare gis til 3-5 prosent av studentene, vil nordmannen fort komme bak i køen, sier Andenæs.

Bivirkninger

En evaluering av det nye karaktersystemet på jus er klar 22.mars. I en høringsuttalelse til kollegiet om den nye universitets- og høgskolen skriver fakultetsstyret ved Det Juridiske fakultet at det ikke er åpenbart at denne evalueringen vil være udelt positiv.

–⁠ Jeg oppfatter brevet fra Det juridiske fakultet som en påpekning av at bokstavkarakterer ikke løser alle problemer. Jeg tror imidlertid ikke brevet er ment som en generell advarsel mot å innføre bokstavkarakterer, men mer en påpekning av systemets bivirkninger, sier rektor Arild Underdal.