Lang kamp: Lånekassen godkjenner nå pengestøtte til nettstudier i utlandet etter at Christoffer Torris Olsen klagde dem inn til ESA for tre år siden. FOTO: LYDIA ANDREWS
Lang kamp: Lånekassen godkjenner nå pengestøtte til nettstudier i utlandet etter at Christoffer Torris Olsen klagde dem inn til ESA for tre år siden. FOTO: LYDIA ANDREWS

Lånekassen snur etter student­press

Etter flere års forhandlinger godkjenner Lånekassen nå utdanningsstøtte for nettstudier i utlandet.

–⁠ I tillegg til å være mye brukt til etterutdanning, er nettstudier en god kanal for folk som av fysiske eller mentale årsaker ikke kan bevege seg så mye blant resten av oss. De fortjener også et utvidet studietilbud, sier den tidligere studenten Christoffer Torris Olsen.

For noen år tilbake søkte han om støtte til å studere ved Open University i England. Dette er en anerkjent institusjon som er basert på fjernundervisning og med sine 200 000 studenter er de et av verdens største universiteter. Den gangen het det i Lånekassens forskrifter for utdanningsstøtte at kun støtte for nettstudier ved norske institusjoner godkjennes. Lånekassen avslo derfor Torris Olsens søknad om økonomisk støtte til studier ved det britiske universitetet. Dette betydde at norske studenter kunne få støtte til studier ved norske NKI Nettstudier, men ikke ved britiske Open Univeristy.

I mars 2012 sendte Torris Olsen derfor en klage til ESA, EFTAs overvåkningsorgan. I likhet med nordmannen mente ESA at Norge og Lånekassen diskriminerte studenter som ønsket fjernundervisning ved universiteter utenfor Norge. Dette bryter med likhetsprinsippet Norge er forpliktet til å følge som EØS-medlem. Etter mye fram og tilbake mellom Norge og ESA har Norge nå gitt etter for ESAs klage og endret forskriftene for studieåret 2015-2016. Dette betyr at norske studenter til neste år kan ta fjernundervisning i utlandet og samtidig få økonomisk støtte. Torris Olsen beskriver dette som en seier, men understreker likevel at saken ikke er helt i mål.

–⁠ Den nye forskriften gir bare støtte til skolepenger, og ikke noe mer. I tillegg kan studenter kun benytte seg av institusjoner i EØS-området. Ordningen bør gjelde hele verden, sier han.

Torris Olsen mener ordningen fremdeles gir norske institusjoner et konkurransefortrinn. Han har derfor bedt ESA vurdere hvorvidt de skal følge opp saken videre med norske myndigheter. Om Norge og ESA ikke blir enige, kan saken ende opp i EFTA-domstolen.