Dekker ikke behovet: Regjeringen gir i 2015 penger til 348 nye studentboliger i Oslo. Det er ikke nok for å dekke det økende behovet, mener NSO og Velferdstinget. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval:
Dekker ikke behovet: Regjeringen gir i 2015 penger til 348 nye studentboliger i Oslo. Det er ikke nok for å dekke det økende behovet, mener NSO og Velferdstinget. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval:

Stadig flere studenter uten bolig

Regjeringen gir støtte til 348 nye studenthybler i Oslo, som er ny rekord. Likevel står flere studenter uten bolig enn før.

Ikke nok: Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Sigrid Mæhle Grimsrud, mener det ikke holder å gi støtte til 348 nye studentboliger i 2015. Arkivfoto: Haakon Jamtli Kristiansen
Ikke nok: Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Sigrid Mæhle Grimsrud, mener det ikke holder å gi støtte til 348 nye studentboliger i 2015. Arkivfoto: Haakon Jamtli Kristiansen

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding 23.02 at det aldri har blitt gitt tilskudd til så mange studentboliger som i år. Men fordi stadig flere studenter bosetter seg i Oslo, får færre tilgang på bolig. Utbyggingstakten av nye studentboliger holder ikke tritt med den stadig voksende studentmassen.

Les også: –⁠ Ei klår og offensiv satsing på studentane

–⁠ Det er bra at regjeringa klapper seg selv på skulderen, men realiteten er at dekningsgraden i Oslo og Akershus i beste fall står på stedet hvil, sier Grimsrud.

Må øke byggetakten

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som skal bygge de nye studenthyblene, er imidlertid fornøyd med tildelingen av studentboliger.

–⁠ Totalt har Oslo fått den høyeste tildelingen, noe vi er veldig glade for, sier Tone Standal Vesterhus, styreleder i SiO.

–⁠ Til tross for stor satsing i år, har andelen studenter som får studentbolig sunket med 4,5 prosent siden i fjor, hva synes SiO om det?

–⁠ Det er ikke bra nok, men vi får ikke alltid tildelt alle boliger vi søker om. Vi ser at behovet er stort mange steder i Norge, så det er bra for å sette i gang byggingen. For å få unna det store behovet, må satsingen fortsette i årene som kommer, sier Vesterhus.

Studenter er utsatt

Norsk Studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse i 2014 viser at studenter fortsatt er en utsatt gruppe på boligmarkedet. Oppsummert viser undersøkelsen et stort behov for flere studentboliger og at den nasjonale dekningsgraden fortsatt er kritisk lav.

–⁠ En økning i antall boliger er et lite skritt på veien, men NSO forventer nå at regjeringen skal trappe ytterligere opp, sier leder for NSO, Anders Kvernmo Langset.

Les også: Vil bygge studentboliger i tre

Ved å bygge flere studentboliger, vil studentenes økonomiske situasjon forhåpentligvis bli bedre. I studentboligrapporten skriver NSO at utgifter til bolig i dag spiser opp 74 prosent av studentenes totale inntekter. NSO frykter at det i verste fall går utover studiekvaliteten.

Positivt for boligmarkedet

Studentboliger er et viktig tiltak for å sikre alle lik tilgang til norsk høyere utdanning, men flere studentboliger et også et godt boligpolitisk virkemiddel, mener NSO. Flere studentboliger bidrar til at presset på og prisene i det private utleiemarkedet dempes.

–⁠ Det opplevde man for eksempel da Bergen fikk realisert et større studentboligprosjekt. Boligmarkedet generelt ble mindre presset, forteller Langset.

Han legger til at det også gir flere som er avhengig av å leie bolig i lengre perioder større tilgang på leieboliger ved at en flytter en større andel av studentene ut av det private leiemarkedet og over i en studentbolig.

Styreleder i SiO, Tone Standal Vesterhus, sier seg enig.

–⁠ I tillegg til en studentvekst, opplever vi en enorm befolkningsvekst. Leiemarkedet og boligmarkedet er nå opphetet. Hvis det bygges tilstrekkelig med studentboliger, kan det ta bort noe av dette presset på boligmarkedet, avslutter hun.

Kunnskapsdepartementet har ikke svart på henvendelsene fra Universitas.

–⁠ Når Bergen fikk realisert et større studentboligprosjekt for eksempel, så man at boligmarkedet generelt ble mindre presset, forklarer Langset.

I tillegg gir det flere grupper i samfunnet som er avhengig av å leie bolig i lengre perioder større tilgang på leieboliger ved at en flytter en større andel av studentene ut av det private leiemarkedet og over i en studentbolig, skriver NSOs i studentboligrapporten.

–⁠ 74 prosent av studenters inntekter går til boutgifter. Det er studentes klart største utgift. Ved å bygge flere studentboliger, vil studentenes økonomiske situasjon bedres, avslutter Langset.