Regje­ringen vil heve grensen for sykepenger

–⁠ Målrettet angrep på studenter, mener SU-leder.

Dersom statsbudsjettet for 2015 går gjennom, vil du måtte tjene mer penger for å få rett til sykepenger. Inntektsgrensen som gir rett til sykepenger er nå på halvparten av det såkalte grunnbeløpet i folketrygden (G) (44 185 kroner). Regjeringen foreslår nå å doble grensen til 1 G (88 370 kroner). Det samme gjelder retten til omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom.

Les også: Jubler for budsjettgjennomslag

Nicholas Wilkinson, leder i Sosialistisk Ungdom (SU), mener forslaget er et direkte angrep på en allerede økonomisk sårbar demografisk gruppe.

–⁠ Dette er et målrettet angrep på studenter, som over natta fratas muligheten til å motta foreldrepenger, sier han.

Videre sier han at SU krever at KrF rydder opp.

–⁠ Denne regjeringen fjernet SVs forslag om elleve måneders studiestøtte. Studenter bør jobbe mer med studiene, og ikke vie mer tid til deltidsjobben enn de allerede gjør, forklarer Wilkinson.

SU-lederen er klar på at studenthverdagen vil bli tøffere om forslaget går igjennom, og oppfordrer heller regjeringen til å øke studiestøtten, blant annet.

–⁠ Vi krever økt studiestøtte, elleve måneders studiestøtte og raskere bygging av studentboliger, avslutter Wilkinson.

Studenter rammes hardt

Statsminister Erna Solberg (H) mener endringen ikke er dramatisk.

«Alle disse kan jobbe litt mer, og så vil de være innenfor sykelønnsordningen. Og vi vil jo at alle skal jobbe litt mer»

Erna Solberg til NTB

–⁠ Det er kun snakk om personer som jobber noen få timer i uken som ikke vil få sykelønn. Alle disse kan jobbe litt mer, og så vil de være innenfor sykelønnsordningen. Og vi vil jo at alle skal jobbe litt mer, sier Solberg til NTB.

Ifølge LOs beregninger vil endringen ramme om lag 100.000 arbeidstakere. LO-leder Gerd Kristiansen mener at det å heve inntektsgrensen til 1 G, eller 88.000 kr, er et brudd på Intensjonsavtalen for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Kristiansen viser til at IA-avtalen tydelig stadfester at sykelønnsordningen ikke skal endres, med mindre partene er enige om det.

–⁠ Da kan man ikke foreslå å heve grensen for rett til sykepenger fra 44.0000 kroner i inntekt til 88.000 kroner uten i det hele tatt å snakke med oss først. Jeg er ganske provosert. Dette er et klart brudd med IA-avtalen, sier Kristiansen til NTB.

Blant dem som rammes er studenter, sier Kristiansen videre.

–⁠ Rart å kreve at studenter jobber 160 prosent

–⁠ Det er synd at man foreslår dette, sier Kaia Marie Rosseland, leder i Velferdstinget.

–⁠ Vi fikk en gladnyhet i kraft av deltidssykmeldingen for studenter, men om inntektsgrunnlaget for å opparbeide rett til sykepenger heves til 1 G, vil det bli vanskelig å benytte seg av sykmelding for studenter, sier hun videre.

Rosseland mener det er vanskelig å realisere kunnskapssamfunnet med disse forutsetningene.

–⁠ Man vil jo ha de beste hodene, men man får ikke de beste hodene om de må jobbe for mye. Det virker rart å skulle kreve at studenter jobber opp mot 160 prosent, når dette ikke ville vært tilfelle for en vanlig arbeidstaker, forklarer hun.