Grunn til misnøye: Trond Giske (Ap) mener studentene sakker akterut i det nye statsbudsjettet. Foto: Hanna Magnussen Krogvold
Grunn til misnøye: Trond Giske (Ap) mener studentene sakker akterut i det nye statsbudsjettet. Foto: Hanna Magnussen Krogvold

–⁠ Studentene står tomhendte igjen

Trond Giske (Ap), mener statsbudsjettet ikke tar hensyn til studentenes velferd. –⁠ Vi holder tritt, mener Atle Simonsen, formann i FpU.

Trond Giske er sterkt imot forslagene som ble lagt fram i Solberg-regjeringens statsbudsjett. Han mener studentene har all grunn til å være misfornøyde.

–⁠ Vi ser en nullvekst i bygging av studentboliger og kravet om 11 måneders studiestøtte blir på langt nær innfridd. Studentene, som allerede er en utsatt gruppe økonomisk, holder ikke følge med lønnsveksten i landet, sier lederen for Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen).

Les også: UiO-rektor Ottersen om statsbudsjettet: –⁠ Studenter har grunn til å være misfornøyde

Formann i FpU, Atle Simonsen, mener det er urealistisk å kreve at stipendet skal følge lønnsveksten i landet. Han mener det er mer hensiktsmessig å ta sikte på å følge prisveksten i landet.

–⁠ Vi holder tritt med lønnsveksten. Dessuten øker vi frikortgrensen for studenter slik at de kan jobbe mer, sier Simonsen.

Han mener det er et nødvendig onde at studentene bruker mer tid på arbeidsplassen.

–⁠ Frikortgrensa økes slik at studentene kan jobbe mer. Det er klart norske studenter bør bruke mer tid på lesesalen, men faktum er at 94 prosent av studentene jobber utenom studiene. Da velger vi heller å legge til rette for dem.

Les også: Ønsker skolepenger for internasjonale studenter

Giske er uenig.

–⁠ At inntektsgrensen for frikort økes, øker risikoen for at studentene jobber mer og studerer mindre. Det er feil prioritering. Studentene står tomhendte igjen, mener Ap-politikeren.

Ønsker dialog med studentene

Nestleder i KUF-komiteen, Iselin Nybø (V), ønsker mer dialog med studentene.

–⁠ Vi må ta en diskusjon med studentene om studiefinansiering. Nå ligger ikke 11 måneders studiestøtte inne i år heller, sier Nybø.

Hun mener også det går for tregt med utbyggingen av studentboliger.

–⁠ Vi ble lovet 2000 nye studentboliger, det er programfestet, men det budsjetteres kun med 1500. Det er mye bra som kommer fram i statsbudsjettet, men innsparingene som gjøres er ikke bra, mener Nybø.

Simonsen mener regjeringen er på god vei mot det programfestede tallet.

–⁠ I programplanen har vi sagt at vi skal nå 2000 nye studentboliger i året i løpet av regeringsperioden. I fjor budsjetterte vi med 1300, i år er det tallet økt til 1500. Vi er godt på vei mot målet, mener Simonsen.

KUI-komiteen, i samråd med studentene, ventes å legge fram et eget budsjettforslag senere i år.