Mindre populært:Velferdstingsleder Kaia Marie Rosseland frykter at skolepenger vil gjøre Norge mindre attraktivt for internasjonale studenter. Arkivfoto Dorthe Karlsen
Mindre populært: Velferdstingsleder Kaia Marie Rosseland frykter at skolepenger vil gjøre Norge mindre attraktivt for internasjonale studenter. Arkivfoto Dorthe Karlsen

–⁠ Under­graver lik rett til utdanning

Regjeringen har foreslått å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra utenfor EØS.

Leder Kaia Marie Rosseland i Velferdstinget i Oslo og Akerhus er svært kritisk til forslaget.

–⁠ Vi mener dette er en trussel mot gratisprinsippet. Det undergraver den like retten til utdanning som er en hjørnestein i det norske utdanningssystemet. Her bør det være like muligheter for alle studenter, uansett størrelsen på lommeboka, sier Rosseland.

Hun mener forslaget kan få sterke negative konsekvenser for internasjonaliseringen i norsk akademia.

–⁠ Det samme forslaget har slått negativt ut i Sverige, der det nå kommer mange færre internasjonale studenter, sier studentlederen.

Paradoksalt

–⁠ Det er paradoksalt at en regjering som ønsker å satse på utdanning og kunnskap bidrar til å svekke kunnskapsutviklingen i den globaliserte verden som vi lever i dag, sier Rosseland.

–⁠ Hvorfor er det viktig at gratisprinsippet også gjelder for internasjonale stundenter?

–⁠ Det er viktig fordi vi ønsker å ha et internasjonalt miljø på våre utdanningsinstitusjoner. Og det er viktig for å gjøre Norge til et attraktivt sted å studere.

Rosseland omtaler forslaget som en slags snikinnføring.

–⁠ De har kuttet disse midlene til universitetene og høgskolene. Nå er det opp til institusjonene å velge å ta inn studentene eller ikke. Men hvis institusjonene skal opprettholde sitt tilbud, trenger de penger til å gjøre det, sier hun.