Du får 300 kroner mer i måneden

Regjeringen øker studiestøtten med 3,1 prosent.

I neste års statsbudsjett foreslår den borgerlige regjeringen å øke studiestøtten med 307 kroner. I år får studentene utbetalt 9785 kroner i måneden, til neste år vil støtten bli på 10092 kroner i måneden. Det er en økning på 3,1 prosent. Det er ett prosentpoeng mer enn den generelle prisveksten i Norge.

Les også: Ønsker skolepenger for internasjonale studenter

Langt unna studentkrav

Økningen i basisstøtten er langt lavere enn det Norsk studentorganisasjon krever. Hvis norske studenter skal få et lån og stipend de kan leve av, trenger de 40 000 kroner mer i året, mener organisasjonen. Regjeringens foreslått økning er på mindre enn én tidel av dette – 3070 kroner mer i året.

Kaia Marie Rosseland, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), synes det er bra at studiestøtten økes. Hun mener likevel økningen er for liten.

–⁠ Man ser at levekårene for studenter går nedover over tid, og at støtten ikke holder takt med levekostnadene, sier Rosseland.

VT ønsker et ekstra hopp i studiestøtten, slik at studenter kan få en reell mulighet til å konsentrere seg om studiene sine på heltid.

I Statsbudsjettet 2015 påpekes det at studenter ikke har vondt av å jobbe litt ved siden av studiene, og at det budsjetteres med tanke på at studenter skal ha deltidsjobb. Det mener Rosseland er uheldig.

–⁠ Noen studier gjør det svært vanskelig å ha deltidsjobb, fordi man først gjennomfører en full arbeidsdag på skolen fem dager i uka, før man skal jobbe halv stilling ved siden av. På sikt hemmer dette studentene, sier Rosseland.