1500: Regjeringen foreslår å bygge 1500 nye studentboliger i 2015. Det er ikke nok, mener NSO. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
1500: Regjeringen foreslår å bygge 1500 nye studentboliger i 2015. Det er ikke nok, mener NSO. Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Innfrir ikke bolig­kravet

Det er satt av penger til 1500 nye studentboliger i statsbudsjettet for 2015. Det er ikke nok, mener NSO.

Norsk studentorganisasjon (NSO) krever 3000 nye studentboliger i løpet av 2015.

I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 380 millioner kroner til totalt 1500 nye studentboliger. Det er 200 flere enn i 2014.

Nestleder i NSO, Alexander Sæbø Løtvedt, er ikke fornøyd med forslaget.

–⁠ Vi hadde selvfølgelig håpet på en større satsing på studentboliger. Vi kommer nok til å fortsette å se mange studenter i boligkø, sier han.

Les også: Ønsker skolepenger for internasjonale studenter

NSO savner en anerkjennelse av at studenter er i en utfordrende økonomisk situasjon.

–⁠ Dette er absolutt noe vi kommer til å fortsette å kjempe for, sier Løtvedt.

Ikke 11 måneders studiestøtte

NSO ønsker også at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), og at den skal økes til 1,5 G.

Les også: Du får 300 kroner mer i måneden

Kaia Marie Rosseland, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), mener heller ikke 1500 boliger er nok.

–⁠ Sett i forhold til den satsningen som er lovet av Regjeringen, er dette en liten økning. Studentene må huses hvis vi ønsker å satse på kunnskapssamfunnet, slik regjeringen sier de vil, sier Rosseland.

Hun mener behovet for boliger er akutt.

–⁠ Studentmassen er økende, og man ser at utdanningsinstitusjonene stadig tar opp flere studenter enn tidligere. Dessuten vil studentboliger kunne avlaste privatmarkedet, slik at for eksempel flere barnefamilier vil kunne ha bedre muligheter til å skaffe seg bolig, sier Rosseland.