Nasjonale prøver: Røe Isaksen ønsker å bedre studiekvalitet med nasjonale prøver. Arkivfoto: Patrick Da Silva Sæther.
Nasjonale prøver: Røe Isaksen ønsker å bedre studiekvalitet med nasjonale prøver. Arkivfoto: Patrick Da Silva Sæther.

Vil ha hyppigere testing av studenter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha nasjonale prøver i høyere utdanning. NSO-leder Anders Kvernmo Langset er skeptisk til løsningen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener utdanningskvaliteten er for dårlig flere steder og vil dermed prøve ut en form for nasjonale prøver for studenter, skriver Aftenposten.

Det skal gjennomføres et pilotprosjekt der profesjonsutdanninger får nasjonale deleksamener i matematikk. Aktuelle utdanninger er sykepleier, ingeniør og lærer.

–⁠ Vi gjør dette fordi vi mistenker at det er for store kvalitetsforskjeller mellom studiesteder i Norge og at den faglige standarden ikke er god nok, sier Isaksen til Aftenposten.

Statsråden kan foreløpig ikke si om det er aktuelt å innføre ordningen på studier som ikke er profesjonsutdanninger.

Les også: Sensuren blir blind for alle

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er skeptisk og mener at en slik ordning kan egne seg for enkelte fag, men passe dårlig for andre.

–⁠ Det finnes også andre måter å undersøke hvordan institusjoner og fagmiljøer ligger i forhold til hverandre, for eksempel flere nasjonale sensormøter der en møtes og sammenligner kvaliteten på eksamensbesvarelser, sier Ottersen til Aftenposten.

Les også: –⁠ Det stilles for lave krav til studentene

Lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO), Anders Kvernmo Langset, er også skeptisk til ordningen med nasjonale prøver.

Vi stiller spørsmål ved om dette er det beste virkemiddelet for å bedre utdanningskvaliteten.»

Anders Kvernmo Langset.

–⁠ Vi stiller spørsmål ved om dette er det beste virkemiddelet for å bedre utdanningskvaliteten. Når det er opp til de enkelte fagmiljøer og institusjoner å velge pensum, er det vanskelig å måle det på en nasjonal standard, sier han til Aftenposten.