Studenthelseminister: Helseminister Bent Høie presenterer resultatene fra Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2014.
Studenthelseminister: Helseminister Bent Høie presenterer resultatene fra Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2014.

Ikke fornøyde med Høies helsesvar

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil gi kommunene mer penger til lavterskeltilbud for å bedre studentenes psykiske helse. Det er ikke nok, mener studentledere.

Økt satsing: Venstres Iselin Nybø lover at de vil ta med økt satsing på studenters psykiske helse inn i forhandlingene om nytt statsbudsjett.
Økt satsing: Venstres Iselin Nybø lover at de vil ta med økt satsing på studenters psykiske helse inn i forhandlingene om nytt statsbudsjett.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2014 avslørte at én av fem studenter opplever alvorlige psykiske plager. Det er dobbelt så mange studenter som i resten av befolkningen i samme aldersgruppe.

Les også: Hver femte norske student opplever alvorlige psykiske plager

Onsdag ble undersøkelsen presentert og overrakt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Under fremleggingen åpnet han for at de ville styrke lavterskeltilbudene i kommunene for å bedre studentenes psykiske helse.

–⁠ Neste år må vi gi kommunene mer penger og legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, sa ministeren under SHoT-fremleggingen.

Han vil likevel ikke love konkrete beløp, og sier til Universitas at det må vente til statsbudsjettet legges frem.

Ønsker konkrete tiltak

Det er ikke nok, mener leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), Anders Kvermo Langset.

–⁠ Han anerkjenner problemet i hele befolkningen, men det er behov for øremerkede midler. Det nytter ikke å pøse penger inn i fellespottene til helseforetakene. Helseministeren samarbeider med en statsminister som har satt psykisk helse høyt på dagsorden. Nå er det opp til Høie å lage praktisk politikk, sier studentlederen.

Les også: –⁠ Studenter er en utsatt gruppe

Heller ikke leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland, er helt fornøyd.

–⁠ Jeg tror ikke en kommunesatsing er løsningen. Samskipnadene er spesialister på studenthelse og bør derfor få økt støtte, sier hun.

Lisbeth Dyrberg, aministrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus støtter studentlederne.

–⁠ Jeg forstår at det er greit for Høie å gi mange generelle svar, men jeg hadde ønsket meg flere konkrete tiltak. Samskipnadenes forebyggende arbeid er et eksempel på et målrettet, konkret tiltak som gir et viktig supplement til helsevesenet, sier Dyrberg.

Vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget, Audun Otterstad, etterlyser mer konkrete tiltak.

–⁠ Det er bra at Høie setter fokus på problematikken, men det blir mye prat. Mer åpenhet er positivt, men han nevnte få konkrete tiltak – til tross for at NSO og Velferdstingene kom med gode forslag, sier han til Universitas.

Vil ha studenter inn i budsjettet

I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre står det at «behandlingstilbudet innen psykiatri styrkes, blant annet ved å etablere et lavterskeltilbud i kommunene». I tillegg har Venstre fremmet et forslag i Stortinget, som ennå ikke er behandlet, som går enda lenger.

–⁠ Venstre foreslo i vår spesielt to viktige tiltak som ikke er behandlet enda. Det første er muligheten til å ha to fastleger, én ved lærestedet og en annen på hjemstedet. Det andre er en tilskuddsordning som kan gi samskipnadene støtte til å for eksempel ansette psykologer, sier Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre og nestleder i Stortingets utdanningskomité.

–⁠ Vi må fokusere på studenter som en spesiell målgruppe, og dette er én av sakene vi vil ta med inn i budsjettforhandlingene. Venstre har forventninger til at regjeringen leverer, legger hun til.