Studenthelseminister:  Helseminister Bent Høie presenterer resultatene fra Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2014. Pressefoto: Helse- og omsorgsdepartementet
Studenthelseminister: Helseminister Bent Høie presenterer resultatene fra Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2014. Pressefoto: Helse- og omsorgsdepartementet

Hver femte norske student opplever alvorlige psykiske plager

Omfanget er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe. Det viser en ny undersøkelse om studenters helse som blir presentert i dag.

Omfanget av alvorlige psykiske plager er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe. Det viser tall fra Studentenes helse- og trviselsundersøkelse (SHoT) 2014, som i dag blir overrakt helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også: –⁠ Studenter er en utsatt gruppe

Hver fjerde kvinnelige student rapporterer om alvorlige psykiske problemer. Forekomsten er dobbelt så høy blant kvinner (24 prosent) som hos menn 12 prosent).

19 prosent av de spurte studentene rapporterte alvorlige psykiske problemer.

Les også: Ikke fornøyde med Høies helsesvar

–⁠ Studietilværelsen representerer en ramme av spesielle krav og forventninger. Med tanke på omfanget av psykiske symptomplager ser dette ut til å gjøre studentene mer utsatte og sårbare. Vi er særlig bekymret for økningen i psykiske plager hos kvinner siden forrige undersøkelse, og vil diskutere dette videre med både helseministeren og utdanningsinstitusjonene, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppa til SHoT 2014 og leder for helsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) i en pressemelding.

Les også: Hver fjerde student er ensom

Sist gang undersøkelsen ble gjennomført var i 2010. Siden den gang har andelen respondenter med alvorlige psykiske symptomplager har økt blant begge kjønn, men økningen er mye sterkere blant kvinner. SiO mener at et konservativt estimat tilsier et udekt behandlingsbehov for psykiske plager blant 4 prosen av alle studenter.