–⁠ De hadde ingen god begrun­nelse

En kvinnelig student blir nektet å bruke niqab i visse undervisningssituasjoner på institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. –⁠ En rent faglig begrunnelse, sier instituttlederen.

–⁠ Niqaben har ikke vært problematisk i skolesammenheng tidligere. Jeg har fått mye blikk og oppmerksomhet, men universitetet var det eneste stedet hvor jeg ikke følte meg rar, sier Somia Salaouatchi, student ved Universitetet i Oslo (UiO) til Universitas.

Etter endt eksamen desember 2013 fikk Salaouatchi en telefon fra studieveilederen sin. Det var da hun fikk vite at hun ikke lenger kan bruke heldekkende hodeplagg utover vanlige forelesninger. Salaouatchi sendte en mail til avdelingslederen, som igjen skal ha kontaktet instituttlederen.

–⁠ Jeg fikk et møte i januar hvor ledelsen skulle gi meg de faglige begrunnelsene. Jeg var veldig spent på det møtet. Men de hadde ingen gode begrunnelser, sier Salaouatchi. Det finnes ikke noe niqabforbud på UiO. Det er en sak som er opp til hvert enkelt institutt å avgjøre.

Niqab-dom i Frankrike

Bruk av niqab har vært mye diskutert den siste uken, etter at det på tirsdag falt en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg. Saken gjaldt en 24 år gammel fransk kvinne som har reist sak mot Frankrikes forbud mot plagget. Domstolen konkluderte med at Frankrikes forbud ikke strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dermed står døren åpen for at plagget kan forbys også i andre land som Norge.

–⁠ Faglig begrunnelse

Berit Rognhaug, leder ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) understreker at vedtaktet er faglig begrunnet.

–⁠ Totalkommunikasjon er et bærende prinsipp i spesialpedagogisk arbeid, sier hun.

Samtidig påpeker hun at ISP ikke har innført et forbud mot bruk av niqab, men at studentene i visse situasjoner må løfte sløret fra ansiktet.

Ifølge Rognhaug vil vedtaket gjøre det mulig for nye studenter å vite hva de har å forholde seg til når man søker seg inn til studieprogrammet.

–⁠ I hvilke situasjoner vil bruken av niqab være problematisk?

–⁠ For eksempel når det kommer til problembasert læring, seminarvirksomhet og egentrening i rådgivning. Totalkommunikasjon er noe av det viktigste vi jobber med, og det omfatter ord, stemme, hørsel og blikk så vel som gester og mimikk.

Rognhaug gjør det klart at vedtaket ikke har noe med religion å gjøre.

–⁠ På Blindern står man fri til å ha på hva man vil, og det synes jeg er flott! Men faglige krav skal ikke vike, det er det som er vår policy, avslutter Rognhaug.

Får ikke fullført

Salaouatchi sier det som provoserer henne mest er at niqab-vedtaket ble gjort i skjul.

Jeg kan snakke, jeg har ikke problemer med å uttrykke meg, og har aldri møtt på noen som ikke skjønner hva jeg mener eller prøver å komme frem til.

Somia Salaouatchi

–⁠ Jeg hadde ikke noe jeg skulle ha sagt. Jeg kan snakke, jeg har ikke problemer med å uttrykke meg, og har aldri møtt på noen som ikke skjønner hva jeg mener eller prøver å komme frem til, sier Salaouatchi.

Per i dag kan Salaouatchi kun bruke niqab under forelesninger og veiledning og på campus. Dermed får hun ikke får fullført studieprogammet uten å løfte på sløret.

–⁠ Jeg har ikke sluttet, men har kommet til enighet med studieveileder om at jeg skal bygge opp en egendefinert bachelor. Det er veldig synd, men sånn er det, sier Salaouatchi.

Sammen med Rahma Søvik, tidligere student ved Universitetet i Tromsø, har Salaouatchi skrevet kronikken Fakultetet som skulle se muligheter, der de går ut mot UiOs rekrutteringskampanje «Alle har noe stort i seg».

Les også instituttledelsens svar på kronikken:

–⁠ Ikke forbud mot niqab