Et løft for de som trenger det mest

Er du student og sliter, skal du få hjelp. Derfor tilbyr studentsamskipnaden deg psykisk helsehjelp om du trenger det. Men når du ber om den hjelpen, skal du slippe å være del av et kapasitetsproblem. Kapasiteten må økes, slik at flere kan få hjelp fortere.

«For de aller fleste er ikke studietiden bare bøker og eksamen, det er en definerende del av livet deres, det er hele tilværelsen deres i mange år.»

For de aller fleste er ikke studietiden bare bøker og eksamen, det er en definerende del av livet deres, det er hele tilværelsen deres i mange år. Det er også en periode av livet som er preget av økonomisk usikkerhet. Studenter står svakt i samfunnet, og skal bruke begrensede midler for å få endene til å møtes. Derfor har vi en studentsamskipnad som skal tilby de nødvendige tjenestene for oss i løpet av perioden.

Vi har til og med en psykisk helsetjeneste spesielt for studentene. Dessverre er denne tjenesten plaget av månedslange køer. Jeg skal ikke nødvendigvis snakke for alle, men for meg virker det i alle fall ganske avskrekkende. For mange er det ikke lett å be om hjelp, derfor er det viktig at når man først ber om det skal hjelpen komme så fort som mulig.

Vi studentpolitikere kan ta grep mot kapasitetsproblemet, og det vil Liberal Liste foreslå å gjøre. Hvis det foreslås at SiO prioriterer en større del av inntektene fra semesteravgifta til SiO Psykisk Helse, kan det opprettes flere stilinger til psykiatere eller andre ansatte som vil bidra til å gjøre køene kortere og gi folk raskere og bedre hjelp.

Det er ikke så mye som skal til for å gi noen av de studentene som sliter mest en bedre hverdag. Det krever dog prioritering, og det krever at noen i studentdemokratiene foreslår, og at noen stemmer for forslaget. For Liberal Liste har det psykiske helsetilbudet vært en viktig sak i mange år, og noe vi kommer til å fortsette å kjempe for etter årets valg.