–⁠ Prio­ri­terer lik rett til utdanning

Å tilbakeføre en sum med penger som vi ikke har målrettede tiltak for vil etter vår mening gå på akkord med vårt viktigste ansvar, skriver leder av Velferdstinget i tilsvar til ukens artikkel.

I denne ukens sak «Prioriterer tenner over BI» manglet tilsvar fra Velferdstinget. Dette er deres svar:

Det er i denne ukens Universitas en sak om Velferdstingets tildelingsmøte som vi mener er ensidig og misvisende framstilt. Universitas gir uforholdsmessig stor plass til en enkelt stemme i denne saken, og lar alvorlige beskyldninger stå ubesvarte.

I artikkelen er Svein Tømmerdal, representant for Blå liste i Velferdstinget, intervjuet. Han kommer med påstander om hva som ligger til grunn for arbeidsutvalgets innstilling som vi ønsker å kommentere.

Tømmerdal mener at Velferdstingets arbeidsutvalg burde ha innstilt på en tilbakeføring av penger til studentdemokratier som ikke er medlemmer av NSO. Han hevder også at Velferdstinget krever høyere semesteravgift fra studenter som ikke deler deres politisk syn. Tømmerdal synes å ha oversikt over hvilke politiske syn som ligger til grunn ved utdanningsinstitusjonene i SiO. Det har ikke vi. Å hevde at politisk ståsted ligger til grunn for tildelingen er en grov beskyldning uten noe som helst belegg.

Tømmerdal hevder videre at innstillingen er prinsippløs. Dette stemmer ikke. Prinsippene for tildelingen er grundig beskrevet i sakspapirene til møtet. Der står det at førende prinsipper for innstillingen til studentdemokratiene blant annet er studentpolitisk aktivitet og drift, grad av behov, og studenttall. For øvrig er prinsippet som skal være styrende for Velferdstingets politikk klinkende klart og uten uenighet i Velferdstinget: å sikre lik rett til utdanning.

Velferdstinget har et overordnet ansvar for å fordele semesteravgiften slik at en får mest mulig velferd for disse pengene. Å ukritisk overføre store summer til studentdemokratier som ikke har et reelt behov for det mener vi er uforsvarlig forvaltning av studentenes penger. Dette er midler som ikke på forhånd har blitt budsjettert av demokratiene, og som derfor vil gå rett inn i egenkapitalen. Pengene vil, dersom studentdemokratiene velger å følge sitt eget budsjett, bli stående på bok. Vi har begrensede midler, og de skal gå dit de trengs mest. Velferdstinget har vedtatt at vi trenger billigere tannhelsetjeneste, og at vi må øke kapasiteten i hele helsetjenesten slik at køene kan bli kortere.

Å tilbakeføre en sum med penger som vi ikke har målrettede tiltak for vil etter vår mening gå på akkord med vårt viktigste ansvar: å fordele semesteravgiften på en måte som skal sikre lik rett til utdanning.

Penger vokser ikke på trær. All makt ligger i Velferdstinget, og de kan helt klart velge å prioritere en tilbakeføring av penger til de som ikke er medlem av NSO. Da må det bare være klart i samme behandling hvor disse pengene skal tas fra. Blir det studentparlamentet på HiOA, Det Norske Studentersamfund, psykologtjenesten i SiO eller skal vi gå bort fra Velferdstingets ønske om å senke prisene på tannhelsetjenester?